Türkçe

Dahilde İşleme İzin Belgelerinin İthalat Tahsisinde Yer Alan Oyuncak

Sirküler Tarih/No: 09.09.2013/682

Sayı

: ARGUYG3/8937

İstanbul,09.09.2013

 

İSTANBUL HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

İst. Hub. Bak. Yağ. Toh. ve Mam. İhr. Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Zekeriya Mete'nin Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Tarım Dairesi Başkanı ile yapmış olduğu görüşmede, DİİB-Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında "oyuncak” ithal ederek "oyuncaklı sürpriz yumurta” ihracatı yapacak firmalarımızın belge başvurularında ihraç edilecek ürün tanımını "üstü çikolata kaplı içi sürpriz oyuncaklı yumurta” şeklinde yapmaları durumunda belge başvurularının müspet olarak değerlendirileceği bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Hububat-Fındık-Kuru Meyve Birlikleri Koordinasyon Şubesi