Türkçe

DİR Değerlendirme Kurulu 6. Toplantısı

Sirküler Tarih/No: 28.05.2012/497

Sayı

: ARGUYG2/6174

İstanbul,25.05.2012

 

GEMİ VE YAT İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan bir yazıda;

Dahilde İşleme Rejimi Değerlendirme Kurulu 6. Toplantısı'nın Temmuz ayı içerisinde yapılmasının planlandığı ve D3 sisteminin Kurul'un 6. Toplantısında olumlu ve olumsuz yönleriyle bir bütün olarak etraflıca değerlendirilerek bahse konu sistemde olası değişiklik önerileri gündeme gelebileceği belirtilerek İhracat: 2008/6 sayılı "İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ” çerçevesinde D3 sistemine ilişkin öneri, görüş ve değerlendirmelerimizin iletilmesi talep edilmektedir.

Dahilde İşleme Rejimi altında yer alan D3 sisteminin (D3 kodlu belge) daha çok savunma sanayi projeleri kapsamında üretim yapan gemi ve yat sektörü firmalarımız tarafından kullanıldığı görülmektedir.

Bu kapsamda, DİR Değerlendirme Kurulu'nun gündemine alınmasında tarafınızca fayda görülen Dahilde İşleme Rejimine ilişkin en önemli üç güncel sorun ve bunlara ilişkin gerekçeli görüş ve önerilerinizin, TİM'e iletilmek üzere 1 Haziran 2012 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize (gemi@iib.org.tr) iletilmesi hususunda gereği bilgilerinize sunulur.

Saygılarımla.

Dr. Hasan PARILTI
Genel Sekreter Yrd.