Türkçe

DİR Kapsamında Gemiye Teslim

Sirküler Tarih/No: 23.10.2017/797

Sayı

: 8888

İstanbul,23.10.2017

 

GEMİ VE YAT İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atıfla; dahilde işleme rejimi kapsamında gemi inşası, bakım ve onarımı için gemiye teslim edilen ürünün, fiili ihracatının geminin limandan ve/veya tersaneden ayrılması olduğu ve bu durumun söz konusu gemi inşası, bakım ve onarımına Dahilde İşleme Rejimi kapsamında mal tedarik eden firmaların, varsa Dahilde İşleme İzin/Belge taahhüt hesabını kapatmalarında sıkıntıya sebep olduğundan bahisle konunun Bakanlık gündemine getirildiği hususuna vurgu yapılmaktadır.

Bu çerçevede, gemi ve yat inşası, onarımı ve bakımı sektörünün Türkiye'de daha da geliştirilmesini teminen, Dahilde İşleme Rejimi kapsamında neler yapılabileceği ve bu minvalde sektörün taleplerinin neler olduğu hususunda sektörün ve Birliğimizin görüşü talep edilmektedir.

Bu bağlamda, Birlik görüşümüze esas teşkil etmek üzere konu ile ilgili görüş ve önerilerinizin 25 Ekim 2017 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize (e-posta: gemi@iib.org.tr , fax:0212 454 05 01) iletmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Gemi-Su Ürünleri Birlikleri Koordinasyon Şubesi