Türkçe

Dolandırıcılık

Sirküler Tarih/No: 21.01.2019/42

Sayı

: 123-00454

İstanbul,21.01.2019

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; Uganda merkezli çalışan dolandırıcıların Güney Afrikalı ve Kenyalı firmaların adını kullanarak giriştiği dolandırıcılık faaliyetlerine ilişkin bilgi verilmektedir.

T.C. Darüsselam Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nin konuya ilişkin yazısı aşağıda bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

"Büyükelçiliğimize vaki bir hadisede, muteber Güney Afrikalı bir firmanın adını kullanan dolandırıcılar Türk firması ile bağlantı kurmuş, kendilerinin Uganda'da şubelerinin olduğunu belirterek, malların Uganda'ya gönderilmek üzere Darüsselam Limanına gönderilmesini talep etmiştir. Türk firması da Darüsselam limanına malı göndermiş, malın bedelinin tahsili için de konşimentoyu Uganda'daki bir Bankaya göndermiştir.

Malın bedelinin ödenmemesi üzerine Türk firma Güney Afrika'daki firma ile iletişime geçmiş, Güney Afrikalı firma ise cevaben bu kimselerin firmalarıyla bir bağının olmadığını belirtmiştir. Bunun üzerine Türk firma Uganda'daki Banka'dan konşimentoyu talep etmiş, Uganda'daki Banka konşimentonun aslı yerine renkli fotokopisini Türk firmaya geri göndermiş, malın mülkiyetini temsil eden konşimentonun asılları ise dolandırıcıların eline geçmiştir.

Büyükelçiliğimizin Dışişleri Bakanlığı ve Tanzanya Liman İdaresi nezdindeki girişimleri neticesinde malların içinde bulunduğu konteynırlar Darüsselam Limanında bloke edilmiştir. Konteynırlar üzerindeki blokajın kaldırılması için polis soruşturmasının sonuçlanması talep edildiğinden Türk firma çok yüksek demuraj ve storaj ücretlerine maruz kalmıştır.

Bilindiği üzere, konşimento üzerinde; birisi kargoyu temsil almaya hukuken yetkili gerçek ya da tüzel kişiyi gösteren "consignee” ve diğeri de kargonun ulaşması durumunda bildirim yapılacak kişiyi gösteren "notify” olmak üzere iki kısım bulunmaktadır. Bir başka dolandırıcılık girişiminde, Türk firmasına sipariş verilmiş, konşimentoda "consignee” kısmına Kenya'daki firmanın "Notify” kısmına ise Uganda'daki firmanın adının yazılması talep edilmiştir. Sonrasında ise "Consignee” kısmına da Uganda'daki firmanın adının yazılması talep edilmiştir. Türk firmanın ikinci talebi kabul etmemesi üzerine dolandırıcılar ortadan kaybolmuştur.

En son Büyükelçiliğimize intikal eden diğer bir dolandırıcılık vakasında da, bir Türk firmasına verilen mal mukabili siparişin konşimentosunda, kredisi yüksek bir Kenya firmasının adının "notify” kısmında, aynı firmanın adını kullanan Ugandalı firmanın adının ise "alıcı” kısmında yer alması talep edilmiştir. Darüsselam limanından malı çeken Ugandalı şahıslardan daha sonra haber alınamamıştır.

Hülasa, Uganda merkezli çalışan bahsekonu dolandırıcılar Afrikalı muteber firmaların ticari itibarını kullanmak ve konşimentonun consignee ve notify kısımlarını farklılaştırmak suretiyle firmalarımızı dolandırmaya çalışmaktadır. Bu itibarla, mal mukabili ya da vesaik mukabili satışlarda, taşımacılık firmalarına konşimento düzenletilmesi için yapılan başvurularda;

-Eğer alıcı (consignee) ile bildirim yapılacak firma (notify) farklı ve bildirim yapılacak firma Uganda merkezli ise, gönderici firmaların konşimentoyu düzenleyen firmalar tarafından işbu yazımızla ikaz edilmesinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir.”