Türkçe

Dolandırıcılık Bildirimi

Sirküler Tarih/No: 28.02.2012/205

Sayı

: ARGUYG3/2381

İstanbul,23.02.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Genel Sekreterliğimiz üyesi olan bir firmanın yetkilisi tarafından yapılan bildirimde,

ALFA COMPANY adı ve PR VJETER DURRES-TIRANE, 12 KM NGA DURRES, PJEZE 42 DURRES ALBAINA adresi ile faaliyet gösteren firmanın ödeme yapıldığına dair swiftler göndermek suretiyle karşılığında ithalat talebinde bulunduğu,

Ancak yapılan incelemede, söz konusu swift'lerin aynı müşteri tarafından daha önce gönderilmiş swiftler üzerinde oynama yapılarak oluşturulduğunun tespit edildiği,

Bu itibarla, firmanın bahsi geçen durum hakkında uyarılmasına rağmen yeniden düzenlenerek gönderilen ikinci swiftin de daha önce gönderilmiş başka bir swift üzerinden değişiklik yapılarak oluşturulduğunun belirlendiği,

Ayrıca, dolandırıcılık girişiminde bulunan aşağıda iletişim bilgileri verilen firmanın geçmişte de şüphe uyandıran davranışlarda bulunduğu, üyelerimizin söz konusu firma ismini kullanarak yapılan taleplere karşı dikkatli olmalarının gerektiği bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

Saygılarımla,

Alpaslan ARDUÇ
Genel Sekreter Yrd.

 

Firma İletişim Detayları:
ALFA COMPANY
PR VJETER DURRES-TIRANE,
12 KM NGA DURRES, PJEZE 42
DURRES ALBAINA
00355 68 40 25 164