Türkçe

Dolaşım ve Menşe Belgeleri

Sirküler Tarih/No: 25.06.2015/443

Sayı

: EGT/5487

İstanbul,24.06.2015

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 23.06.2015 tarihli yazıda;

Meclisleri tarafından; basım, satış ve onayı gerçekleştirilen A.TR, Basitleştirilmiş A.TR, Menşe Şahadetnamesi, Özel Menşe Şahadetnamesi (Form A), EUR-1 ve EUR-MED belgelerinin satış ve onay bedellerinin yeniden düzenlendiğinden bahisle, 1 Temmuz 2015 Çarşamba itibariyle Ekonomi Bakanlığı'nın onayı ile yeni fiyat uygulamasına geçileceği,

Bu itibarla, A.TR, Menşe Şahadetnamesi, Özel Menşe Şahadetnamesi (Form A), EUR-1 ve EUR-MED belgelerinin her bir takımının Birliklerce ihracatçı firmalardan (veya gümrük müşavirlerinden) satış ve onay bedeli olarak satış esnasında peşinen toplam 2 TL (iki Türk Lirası) tahsil edileceği; Basitleştirilmiş A.TR'nin ise Birliklerce ihracatçı firmalara (veya gümrük müşavirlerine) ise 1 TL (bir Türk Lirası) karşılığında satışının yapılacağı

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim-İdari İşler-Satın Alma Şubesi