Türkçe

DTÖ Çevresel Ürünler Çoklu Girişimi

Sirküler Tarih/No: 14.03.2014/209

Sayı

: EGT/2658

İstanbul,14.03.2014

 

İSTANBUL AĞAÇ MAMULLERİ VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 13.03.2014 tarihli yazıda;

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) bünyesinde bir grup ülke tarafından dile getirilmekte olan çevresel ürünlerde çoklu serbestleşme girişiminin 2014 içerisinde başlatılacağı hususunun daha önce duyurulduğundan bahisle, söz konusu girişimde ABD, Avustralya, Kanada, Çin, Kosta Rika, Avrupa Birliği, Hong Kong, Japonya, G.Kore, Yeni Zelanda, Norveç, Singapur, İsviçre ve Tayvan'ın yer alacaklarını açıkladığı,

Konu ile ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atıfla; müzakerelerde başlangıç olarak Asya Pasifik İşbirliği Teşkilatı (APEC) tarafından "çevresel ürün” olarak kabul edilen, toplam 54 adet 6'lı armonize alt başlıkta yer alan sanayi ürünlerinden oluşan listenin temel alınacağı ve müzakerelerin başlamasıyla birlikte ürün kapsamının genişleme ihtimalinin olduğu; görüşmelerdeki nihai amacın tarifelerin sıfırlanması ve akabinde bu liberalizasyonun MFN bazda tüm DTÖ üyelerine yansıtılması olduğun; anılan ülkeler arasında mutabakat sağlanmasının bu ürünlerin küresel ticaretinin pratikte tarifesiz gerçekleştirilebileceği anlamına geldiği,

"Çevresel ürün” tanımı ve kapsamıyla ilgili, DTÖ, OECD ve diğer ilgili uluslararası kuruluşlarda "üretim sürecinin ne kadar çevresel olduğuna bakılmaksızın bir nihai ürünün çevrenin korunmasını sağlaması”, "nihai ürünün fonksiyonuna bakılmaksızın bir ürünün üretim süreçlerinin çevreye zarar vermeyecek yöntemlere dayanması”, "karbon ve eşdeğeri emisyonları azaltacak ürünler”, "enerji verimliliğini ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasını kolaylaştırıcı ürünler” gibi opsiyonların tartışıldığı, ancak bunlardan herhangi biri üzerinde yaygın bir mutabakat sağlanamadığı,

Belirtilen tanım ve kapsam belirsizlikleri nedeniyle Deklarasyona bu aşamada iştirak edilmediği; aşağıda belirtilen gerekçelerle söz konusu görüşmelere uygun bir aşamada ülkemizce de dahil olunmasının imkan dahilinde olduğu,

Malumları olduğu üzere, Avrupa Birliği'nin girişimde yer alması, görüşmelerin tarifelerin kaldırılması ile sonuçlanması halinde, mevcut Gümrük Birliği ilişkimiz nedeniyle ülkemizce de aynı ürünlerde tarifelerin sıfırlanmasına yol açacağı,

  • Katılımımız halinde hassas ürünlerimizin liste dışında bırakılması için AB'nin desteğinin alınabileceği, AB pozisyonuna bu yönde etki edilebileceği,
  • Benzer şekilde, ürün listesine çıkarlarımız doğrultusunda gerekli eklemelerin yapılması için müzakere yürütülebileceği,
  • Hâlihazırda 54 ürünlük listedeki tarife oranlarımızın oldukça düşük olduğu (ortalama %2,1) ve olası bir sıfırlamanın yaratacağı etkinin bu nedenle sınırlı kalabileceği,

Bu çerçevede, yapılacak değerlendirmelerde yararlanılmak üzere, hassas ürünlerimizin (listeden çıkarılması istenecek ürünler) ve pozitif listemizin (listede kalması ve listeye eklenmesi istenecek ürünler) oluşturulmasında göz önünde bulundurulması gerekebilecek temel noktalar ile APEC Listesi'nin yapısının anlaşılmasını kolaylaştırmak adına Bakanlıkça hazırlanan bilgi notunun ek'te sunulduğu

bildirilmektedir.

Bu bağlamda; TİM'e iletilmesini teminen ülkemiz için uygun olabilecek ex-out sınıflandırmalarıyla birlikte APEC Çevresel Ürünler Listesi'ne yönelik değerlendirmelerin en geç 18 Mart 2014 Salı mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresimize iletilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

 

Ek:
Öncelikler Tablosu, Bilgi Notu, APEC Çevresel Ürünler Listesi (15 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
DTOCevreselUrunlerCokluGirisimi.pdf 555,48 KB İndir