Türkçe

DTÖ Dünya Ticaret Raporu

Sirküler Tarih/No: 23.09.2013/702

Sayı

: ARGUYG1/9331

İstanbul,23.09.2013

 

GEMİ VE YAT İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 18.09.2013 tarih ve 1883 sayılı yazıda Ekonomi Bakanlığı Anlaşmalar Genel Müdürlüğü'nün yazısına atfen, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tarafından 2013 yılı için "gelecekte ticareti şekillendirecek etkenler” teması ile hazırlanan "Dünya Ticaret Raporu”nun 18 Temmuz 2013 tarihinde http://www.wto.org/ adresinden kamuoyuyla paylaşıldığı ifade edilmekte ve raporun genişletilmiş özeti paylaşılmaktadır.

Yazının devamında, söz konusu raporda 2012 yılında AB ve ABD'nin gerçekleştirdikleri ihracatın görece istikrarlı olduğu ifade edilmekte ve ülkelerin küresel ticarette sergiledikleri performansın halen ciddi farklılıklar sergilediği, AB'de de Avro bölgesinde yaşanan borç sorununun ticarete ve ekonomik büyümeye olumsuz etkilerinin olduğu belirtilmekte; ilerleyen teknoloji ile oluşan istihdam olanaklarının yanı sıra, mevcut yetenek ve becerilerin yeni teknolojilere uyum sağlayamaması durumunda doğacak işsizliğe dikkat çekilmekte; teknolojik gelişmeler ve bilginin küreselleşme dolayısıyla hızla yayılmasının, ekonominin temel teorilerinden biri olan "karşılaştırmalı üstünlük teorisi”ni sorgulanır hale getirdiği vurgulanmaktadır.

Raporda ayrıca, gelişme yolundaki ülkelerin (GYÜ) küresel ticaretten aldıkları payın ciddi bir şekilde arttığının gözlemlendiğine ve Çin'in 1980'de küresel ihracatın sadece %1'ini gerçekleştirmiş olmasına rağmen aradan geçen otuz yıllık süreç içerisinde dünyanın en büyük ihracatçısı olmayı başardığına dikkat çekilmektedir. DTÖ'nün hazırladığı alternatif senaryolara göre önümüzdeki yıllarda GYÜ'lerin ihracatlarının %1 ila %8,5 oranında artması, gelişmiş ülkeler için ise bu rakamların %1,5 ila %4,5 arasında değişmesi beklenmekte; her halükarda GYÜ'ler arası ticaretin küresel ticaretin ağırlığını (%43) teşkil edeceği vurgulanmaktadır.

Söz konusu raporun Ekonomi Bakanlığı'nın ilgili birimlerince hazırlanmış geniş özetini EK'te bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Ağaç-Su Ürünleri-Yaş Meyve-Gemi Birlikleri Koordinasyon Şubesi

 

EK: DTÖ 2013 Dünya Ticaret Raporu Genişletilmiş Özeti (17 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
EK_DTO_ Raporu.pdf 419,22 KB İndir