Türkçe

DTÖ Mal Ticareti Konseyi Toplantısı

Sirküler Tarih/No: 10.04.2019/201

Sayı

: 580-02364

İstanbul,10.04.2019

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan yazıda; Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Mal Ticareti Konseyi'nin müteakip toplantısının gündeminin T.C. Ticaret Bakanlığı'na iletildiğinden bahisle, aşağıda sıralanan konuların gündemde olduğunun görüldüğü ve bahsi geçen pazara giriş engellerinden etkilenen ihracatçılarımızın olup olmadığı bilgisi ile söz konusu hususlara ilişkin olabilecek ilave görüş ve değerlendirmeler talep edilmektedir.

-Suudi Arabistan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından tatbik edilen kamu sağlığına ve çevreye zararlı ürünler gibi ürünlere yönelik "selective tax" uygulaması,

-Endonezya tarafından tatbik edilen ithalat ve ihracat kısıtlamaları,

-Hindistan tarafından tatbik edilen bilgi iletişim teknolojisi ürünleri üzerindeki gümrük vergileri,

-Avrupa Birliği tarafından uygulanan tarım ve gıda müstahzarları ürünlerindeki kalite düzenlemeleri,

-Mısır tarafından uygulanan üretici kayıt sistemi uygulaması,

-Moğolistan tarafından tatbik edilen belirli tarım ürünlerine yönelik ihracat kısıtlamaları ve yasakları,

-Vietnam tarafından çıkarılan otomobil imalatındaki şartlara ilişkin düzenleme,

-Çin tarafından tatbik edilen hurda ithalatına ilişkin kısıtlamalar,

-Hindistan tarafından tatbik edilen bakliyat ithalatındaki miktar kısıtlamaları,

-Çin tarafından tatbik edilen entegre devreleri ürünlerine yönelik gümrük vergileri,

-Avrupa Birliği tarafından hazırlanan mahreç işareti, coğrafi işaret ve geleneksel ürün adlarına yönelik düzenleme taslağı,

-Çin tarafından hazırlanan ihracat kontrolü yasa taslağı,

-ABD Federal İletişim Komisyonu tarafından açıklanan iletişim ekipmanları ve hizmetlerinde yasaklayıcı düzenleme teklifi,

-Avrupa Birliği tarafından tatbik edilen Kamboçya'dan gelen Asya pirincine yönelik koruma önlemi,

-Avustralya tarafından tatbik edilen 5G Ekipmanları ithalatına ilişkin ayrımcı uygulamalar,

-Avrupa Birliği'nin kimyasal ürün ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve paketlenmesine ilişkin 127/2008 sayılı Tüzük,

-ABD tarafından uygulanan uçuş güvenliği ekipmanlarına yönelik önlemler,

-Rusya tarafından tatbik edilen ticareti kısıtlayıcı uygulamalar,

-Hırvatistan tarafından çıkarılan çeşitli petrol ürünlerinin satışı ve ithaline ilişkin düzenlemeler,

-Jamaika tarafından çıkarılan tek kullanımlık plastik ürünlerin yasaklanmasına ilişkin düzenlemeler,

-Avrupa Birliği Yenilenebilir Enerji Direktifi'ndeki (2009/28/EC) değişiklikler,

-Trinidad ve Tobago tarafından polistiren plastiklerin ithali ve pazarlanmasına yönelik yasaklama açıklaması

Bu çerçevede; TİM'e iletilmesini teminen yukarıda belirtilen gündem maddelerine ilişkin talep edilen bilgi ve değerlendirmelerin ekli form vasıtasıyla en geç 10 Nisan 2019 Çarşamba saat 16:00'a kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine iletilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

 

EK: Form (1 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Form_DTO Toplantisi_10.4.2019.doc 35,00 KB İndir