Türkçe

DTÖ - Ticarette Teknik Engeller

Sirküler Tarih/No:17.12.2021/820

Sayı

:921-3628

İstanbul,17.12.2021

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

İlgi: 05.08.2021 Tarih ve 503 sayılı sirkülerimiz.

Bilindiği üzere; Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Ticarette Teknik Engeller (TTE) Komitesi toplantısında ülkemiz tarafından gündeme getirilen hususlara ilişkin "Belirli Ticari Kaygılar”a (Specific Trade Concerns) yönelik görüşlerin iletilmesi hususu İlgi'de kayıtlı sirkülerimiz ile talep edilmiştir.

Bu defa, Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda; 10-12 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen TTE Komitesi toplantısında, DTÖ üyesi ülkelerin ticarette teknik engel yaratma potansiyeline sahip muhtelif mevzuat taslakları ve/veya uygulamalarının görüşüldüğü "Belirli Ticari Kaygılar” başlığı altında üye ülkeler tarafından 25'i yeni olmak üzere toplamda 89 adet "Belirli Ticari Kaygı” gündeme getirildiği bildirilmekte olup, Mısır'ın Üretici Kayıt Sistemi (ÜKS) uygulaması ile Çin'in gıda ithalatı mevzuatında değişiklik öngören "İthal Gıda Ürünlerin Yurtdışındaki Üreticilerinin Kayıt Altına Alınması ve İdaresi” mevzuatına ilişkin çekincelerin ülkemiz tarafından Komite gündemine taşındığı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, anılan toplantıda gündeme gelen ve ülkemizin ticaret ortakları, hedef ihraç pazarları ve ürün kompozisyonu ile ticarette teknik engel olarak değerlendirilebilecek benzer uygulamalar göz önünde bulundurularak ihracatçılarımız açısından yakından takip edilmesinde fayda görülen hususlar hakkındaki not ekte sunulmakta olup, ülkemiz tarafından Komite gündemine getirilen mezkûr hususlar ile notta yer alan "Belirli Ticari Kaygılar” hakkında üyelerimiz görüşlerinin TİM'e iletilmesini teminen en geç 22 Aralık 2021 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

Ek:
1 -
Ülkemizce Takip Edilen Diğer Belirli Ticari Kaygılar (6 sayfa)
2 - Form (1 sayfa)

 

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Form_DTO-Ticarette Teknik Engeller.doc 35,50 KB İndir
UlkemizceTakipEdilenDigerOzelTicariSorunlar.pdf 487,62 KB İndir