Türkçe

Edirne'ye Yönelik Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Projesi

Sirküler Tarih/No:17.12.2021/819

Sayı

:950-3716

İstanbul,17.12.2021

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından "Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” kapsamında yürütülen "UR-GE Projeleri” KOBİ'lerin uluslararası piyasalardaki rekabet gücünü kümelenme anlayışıyla geliştirerek yurtdışı pazarlara etkin bir biçimde açılmalarını hedeflemektedir.

UR-GE Tebliğinin vizyonu, yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine olanak sağlayarak işbirliği kuruluşların önderliğinde firmalar arasında kurulan iş birlikleri ile ihracat seferberliği başlatmak; Bakanlıklarının misyonu kümelenme yaklaşımını esas alan ve etkin proje yönetimi ile hayata geçirilen projelerle başlatılan ihracat seferberliğinin kalıcı bir başarıya dönüşmesini sağlamaktır.

UR-GE Tebliği ile; firmalar, destek kurumları, eğitim ve araştırma kurumları ortak ihtiyaç, ortak vizyon ve ortak çözümler yaklaşımı ile kümelenmenin temel unsurları bir araya gelmektedir.

Firmaların işbirliği kuruluşu önderliğinde bir araya gelerek;

- Ortak ihtiyaç analizi,

- Ortak öğrenme (eğitim ve danışmanlık),

- Ortak pazarlama (yurt dışı pazarlama, ikili iş görüşmeleri, alım heyeti),

- Ortak tanıtım (web sitesi, tanıtım filmi, logo) gibi ihracata yönelik eylem ve faaliyetleri desteklenmektedir.

UR-GE projelerinde verilecek destek kapsamında değerlendirilen faaliyetler;

1.Projenin ve projede yer alacak tüm faaliyetlerin etkin bir şekilde yürütülmesi, firmalar arasında işbirliklerinin geliştirilmesi ve bilgi transferinin sağlanması amacı ile proje yöneticisi istihdamı,

2.Sektörel dinamiklerin farklı ölçeklerde (küresel, ulusal ve bölgesel) incelendiği, firma analizlerinin yapılarak rekabet ve ihracata yönelik ihtiyaçların tespit edildiği ihtiyaç analizi faaliyeti,

3.Firmaların ve kümenin yurtdışı tanıtımına yönelik olarak kurumsal kimlik çalışmasının yapılarak hazırlanan ortak logo, web sitesi ve diğer tanıtım materyallerinin hazırlandığı tanıtım faaliyeti

4.Belirlenen ihtiyaçlar ışığında firmaların rekabet ve ihracat kapasitelerini geliştirici eğitim ve danışmanlık faaliyetleri,

5.İhtiyaç analizi ile belirlenen hedef pazarlara yönelik olarak gerçekleştirilen yurtdışı pazarlama ve alım heyeti faaliyetleri

olarak sınıflandırılmıştır.

Bu bağlamda; sürdürülebilir ihracat artışının sağlanması hedefi kapsamında Genel Sekreterliğimiz iş birliğinde Edirne'de faaliyet gösteren üyemiz şirketlere yönelik olarak bir UR-GE projesi yapılması amacıyla ön başvuru toplanmaktadır. İlgilenen üyelerimizin en geç 30 Aralık 2021 Perşembe günü mesai bitimine kadar Ek'te iletilen form eşliğinde Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine bildirimde bulunulması hususu bilgilerine sunulur.

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

 

Kaynak: https://ticaret.gov.tr/data/5cd33a9013b8761d74860a1c/URGE_Rehber(13.06.2019).pdf

Not: -Bir şirket aynı anda iki URGE projesinde birden yer alamaz.

-Firmaların projeler arasında geçişleri uygun görülmemektedir.

-Projeye şahıs şirketleri katılamamaktadır.

-Şirketlerin yabancı dilde hazırlanmış web sitesine sahip olması gerekmektedir.

Ek: Form (1 sayfa)

 

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Form_URGE.doc 34,50 KB İndir