Türkçe

E-Fatura

Sirküler Tarih/No: 12.11.2014/818

Sayı

: EGT/10341

İstanbul,12.11.2014

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

İlgi: a) 01.07.2014 Tarihli ve 494 sayılı sirkülerimiz.
       b) 21.10.2014 Tarihli ve 747 sayılı sirkülerimiz.

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 11.11.2014 tarihli yazıda;

Maliye Bakanlığı ile Bakanlıkları arasında, elektronik ortamda düzenlenen faturalarla ilgili veri paylaşımına yönelik çalışmaların tamamlanmasına kadarki süreçte, elektronik ortamda düzenlenen faturaların dahilde işleme rejimi uygulamaları kapsamında değerlendirilmesi için dahilde işleme izin belgesi taahhüt hesaplarının kapatılması işlemlerinde dikkate alınacak hususların ilgi'(b)'de kayıtlı sirküler ile daha önce duyurulduğundan bahisle,

Bu defa; Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, e-fatura portalı üzerindeki uygulamada (http://www.efatura.gov.tr/ ) yapılan değişikliğe bağlı olarak, ilgi (b)'de kayıtlı duyurunun 2 no.lu bendinin aşağıdaki şekilde revize edilmesi ihtiyacının hasıl olduğu

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

"2 - Belge kapatma müracaatını değerlendiren ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliği tarafından, belge sahibi firmadan temin edilen .XML formatındaki faturaların, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın e-fatura portalı üzerinde (http://www.efatura.gov.tr/) yer alan fatura görüntüleyici (Java 1.7) kullanılarak açılması ve "doğrula” butonuyla mali mührünün geçerli olduğu; "sorgula” butonuyla da faturanın GİB sisteminden geçip alıcısına ulaştırıldığının kontrol edildikten sonra, doğruluğu teyit edilen bu bilgiler ile belge sahibi firmanın DİR Otomasyon Sistemine girdiği fatura bilgilerinin aynı olduğunun tespit olunması (faturanın tarih ve sayısı ile birebir aynı olduğunun ve ilave harf/karakter eklenmemiş olduğunun teyit edilmesi) ve doğrulama yapılan bilgilerin belge taahhüt kapatma dosyasında saklanması,” şeklinde değiştirilmiştir.”