Türkçe

E-Fatura Uygulamaları

Sirküler Tarih/No: 24.11.2017/895

Sayı

: 10058

İstanbul,23.11.2017

İSTANBUL KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere, 15 Aralık 2016 tarihli ve 29919 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde değişiklik yapılarak ihracat işlemlerinde Gümrük Beyannamesi ekinde yer alan ihracat faturalarının, e-Fatura olarak düzenlenmesi zorunluluğu 01.07.2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Diğer taraftan, söz konusu ihracat işlemlerinde faturaların e-Fatura olarak düzenlenmesi ve gönderilmesine ilişkin yaşanan sorunların ve çözüm önerilerinin T.C. Ekonomi Bakanlığı'na iletilmesini teminen en geç 30 Kasım 2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin kurumeyve@iib.org.tr e-posta adresine bildirilmeleri gerekmektedir.

Ayrıca konu ile alakalı, ihracat işlemlerinde e-Fatura uygulamasına ilişkin Dış Ticaret Kompleksi'nde yapılacak bir eğitim semineri için üyelerimize bilahare duyuru yapılacaktır.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Fındık-Kuru Meyve Birlikleri Koordinasyon Şubesi