Türkçe

E-Fatura Uygulamaları

Sirküler Tarih/No: 28.10.2016/906

Sayı

: EGT/9341

İstanbul,28.10.2016

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 27.10.2016 tarihli yazıda;

İhracat işlemlerinde e-fatura uygulamasının kapsamı, işlem adımları ve yaşanan sorunlar hakkında 24 Ekim 2016 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı'nda (GİB) Meclislerinin de katıldığı bir toplantı yapıldığından bahisle,

Söz konusu toplantıda, ihracat faturalarının e-fatura şeklinde düzenlenmesine yönelik EK'teki sunumda yer alan işlem adımları ile muhtemel senaryoların Meclisleri ile paylaşıldığı; yaşanacak sorunların tespiti ve eksikliklerin giderilmesi bakımından İhracatçı Birliklerinden görüş alınarak, her bir ihracatçı sektör özelindeki görüşlerin GİB'e bildirilmesinin kararlaştırıldığı

ifade edilmektedir.

Bu çerçevede; bahse konu sunumda yer alan senaryoların incelenerek, söz konusu uygulamaya ilişkin gerekçeli sektör görüş ve önerilerin varsa müşavirlerin görüşlerine de başvurularak EK'li form vasıtasıyla en geç 3 Kasım 2016 Perşembe mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

 

EK:
1-Gelir İdaresi Başkanlığı'nın İhracat Uygulamalarında E-Fatura Hakkında Sunum (28 sayfa)
2-Görüş Bildirim Formu (1 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Form_E-FaturaUygulamalari.doc 34,50 KB İndir
IhracatIslemleri.pptx 423,90 KB İndir