Türkçe

E-Fatura Uygulamalarına Yönelik Hatırlatma

Sirküler Tarih/No: 05.05.2017/342

Sayı

: EGT/4185

İstanbul,05.05.2017

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 02.05.2017 tarihli yazıda; 15 Aralık 2016 tarihli ve 29919 sayılı Resmi Gazete'de Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde değişiklik yapılarak ihracat işlemlerinde e-fatura kullanma zorunluluğunun 01.07.2017 tarihine ertelendiği; ilgili düzenleme çerçevesinde e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı kapsamında fatura düzenleyecek olanların, 01.07.2017 tarihine kadar matbu (kağıt veya e-Arşiv) fatura da düzenleyebildiği; 01.07.2017 tarihinden itibaren yalnızca e-fatura düzenlemeleri gerektiği hususuna vurgu yapılarak,

Diğer taraftan, söz konusu faturaların e-Fatura olarak düzenlenmesi ve gönderilmesine ilişkin usul ve esaslar ile uygulamadan yararlanma yöntemlerinin http://www.efatura.gov.tr/ adresinde yayımlanan "e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu”nda ayrıntılı olarak açıklandığı; söz konusu tebliğe http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161215-4.htm adresinden ulaşılabildiği ifade edilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi