Türkçe

EFTA Ülkeleri Ticarette Teknik Engeller

Sirküler Tarih/No: 25.06.2015/440

Sayı

: EGT/5461

İstanbul,24.06.2015

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan 22.06.2015 tarihli yazıda;

Ülkemiz ile EFTA ülkeleri (İsviçre, İzlanda, Lihtenyştayn ve Norveç) arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın güncellenmesi çalışmaları kapsamında anılan ülkeler ile "Ticarette Teknik Engeller” konulu görüşmelerin gerçekleştirildiğinden bahisle,

Söz konusu müzakereler kapsamındaki görüşmelere yönelik çalışmalarda değerlendirilmek ve faydalanmak üzere,

- EFTA ülkelerine ihracatta standartlar, etiketleme, işaretleme, ambalajlama, karantina şartı gibi teknik düzenlemeler, test ve belgelendirme işlemlerinden kaynaklanan somut sorunlar,

- Ülkemiz ürünlerinin söz konusu ülkelerin gümrüklerinde veya iç piyasalarında denetlenip denetlenmediği, denetleniyorsa bu ürünlerin GTİP'leri, denetim sıklığı ve mahiyeti ile denetimlerin yarattığı ek külfet ve maliyetler hakkında ihracatçılarımızdan ayrıntılı bilgi talep edildiği

bildirilmektedir.

Bu bağlamda; TİM'e iletilmesini teminen yukarıda değinilen konulara ilişkin EFTA ülkelerine ihracat yapan firmalarımızın görüş ve değerlendirmelerinin Ek'li form vasıtasıyla en geç 26 Haziran 2015 Cuma mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim-İdari İşler-Satın Alma Şubesi

 

EK:
Form (1 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Form_EFTA.doc 34,50 KB İndir