Türkçe

Eğitim Protokolü

Sirküler Tarih/No: 07.01.2015/7

Sayı

: ARGUYG1/144

İstanbul,07.01.2015

 

GEMİ VE YAT İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Deniz Ticaret Odası'ndan alınan yazıda, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü'nün 26.12.2014 tarih ve 70463 sayılı yazısına atfen,

- Ülkemiz gemi inşa sanayiindeki gelişmelerin, teknolojideki gelişmelere de paralel olarak bu alanlarda çalışan personele eğitim verilme gerekliliğini arttırdığı ve bu düşünceden hareketle ülkemizdeki gemi inşa eğitiminin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve niteliğinin artırılması için çalışmaların yapılmakta olduğu,

- Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de gemi sanayicilerinin istek ve ihtiyaçlarına uygun işgücünün yetiştirilmesinin öneminden bahisle Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü'nün imkânlarının birleştirilmek suretiyle teknik eleman yetiştirmek için bir protokol hazırlanarak 24/12/2014 tarihinde imzalandığı,

- Söz konusu Protokolün süresinin 3 yıl olup amacının; ağır ve tehlikeli iş kolu olan tersanelerde ve sektörde çalışan ara eleman, mühendis ve yönetici düzeyindeki personelin, çalıştığı işle ilgili teorik ve uygulamalı mesleki eğitim vererek belgelendirmek olduğu, bildirilmektedir.

Bahse konu Protokol Deniz Ticaret Odasının web sayfası "Genel Duyurular” bölümünde yayınlanmakta olup, bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Ağaç-Su Ürünleri-Yaş Meyve-Gemi Birlikleri Koordinasyon Şubesi