Türkçe

EİB - Kuru İncirde Aflatoksin Oluşumu ve Güncel Sorunlar Toplantısı

Sirküler Tarih/No: 30.01.2013/101

Sayı

: ARGUYG3/1149

İstanbul,30.01.2013

 

İSTANBUL KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden (EİB) alınan 29.01.2013 tarihli bir yazıda özetle;

· AB'ye yönelik 2012 ürünü kuru incir ihracatında aflatoksin kaynaklı Hızlı Alarm Bildirimlerinin önceki sezonlara göre önemli oranda arttığı, bu çerçevede sektör temsilcileri, Ekonomi Bakanlığı ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) yetkililerinin katılımları ile 11 Ocak 2013 tarihinde Brüksel'de AB DG-SANCO yetkilileri ile konuya ilişkin bir toplantı yapıldığı,

· AB yetkililerince durumun bu şekilde devam etmesinin mümkün olmadığı ve % 20 olan kontrol sıklığının önümüzdeki dönemde artırılmasının gündeme gelebileceği, ancak bu değişikliğin büyük ihtimalle 2013 Mart ayına kadar yapılmayacağının belirtildiği, konunun önemi nedeniyle önümüzdeki dönemde ülkemizden ihraç edilecek 2012 ürünü kuru incirler ile ilgili olarak alınacak tedbirlere ilişkin bir acil eylem planı hazırlanarak kendilerine iletilmesinin talep edildiği,

· Bu çerçevede EÜZF öğretim üyeleri, EİB, Ekonomi Bakanlığı ve GTHB yetkililerinin katkıları ile hazırlanmış olan Acil Eylem Planının 21 Ocak 2013 tarihinde ilgili Bakanlıklar ve üniversite temsilcilerinin de katılımı ile gerçekleştirilen Danışma Niteliğindeki Genel Kurul Toplantısında gözden geçirildiği, nihai şekil verildikten sonra AB yetkili kuruluşlarına iletmek üzere ilgili Bakanlıklara iletildiği,

· Söz konusu eylem planı kapsamında, sektördeki paydaşların deneyimlerini paylaşarak mevcut aflatoksin sorununun aşılmasına yönelik ortak yol haritasının oluşturulması amacıyla, 31 Ocak 2013 Perşembe günü saat 14:00'de EİB Hizmet binası 7. kat toplantı salonu / İzmir'de bir toplantı yapılacağı,

· Anılan toplantıya, imalatçı/ihracatçı firmaların yönetici ve teknik elemanlarının yanı sıra, İzmir ve Aydın GTHB İl Müdürlüklerinin ilgili birim temsilcileri, kamu ve özel sektör laboratuvar yetkilileri, Erbeyli İncir Araştırma İstasyonu Müdürlüğü, DEÜ ve ADÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Aydın, Nazilli, İzmir ve Ödemiş Ticaret Borsaları temsilcileri, aracı ve tüccarların davetli olduğu

hususları bildirilmektedir.

Söz konusu toplantıya ilişkin gündem ve katılım formu Ek'li olup, toplantıya katılmak isteyen kuru incir ihracatçısı üyelerimizin katılım teyitlerini EİB'in kurumeyve@egebirlik.org.tr e-posta adresine veya 0232 488 61 80 numaralı faksına iletmeleri gerektiği bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Hububat-Fındık-Kuru Meyve Birlikleri Koordinasyon Şubesi

 

Ek : Gündem ve katılım formu (1 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
GundemveKatilimFormu.pdf 497,26 KB İndir