Türkçe

e-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı

Sirküler Tarih/No: 07.02.2018/106

Sayı

: EGT/1113

İstanbul,07.02.2018

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan 6.2.2018 tarihli iletide; 6 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "e-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı (2018-2020)” ile Ekonomi Bakanlığı öncülüğünde ülkemizde internet üzerinden yurt dışına ürün satışına yönelik altyapı kurgulanmakta ve ana strateji olarak Türkiye'nin bölge için bir e-ticaret merkezi olması, e-ticaret yoluyla mal ve hizmet ihracatının artırılması ve bu alanda gerek yazılım ve donanım gerekse bilgi birikiminin yerleştiği bir ekosistem oluşturularak dünya geneline de hizmet sunan bir yapı oluşturulmasının belirlendiğinden bahisle,

Söz konusu Eylem Planı çerçevesindeki stratejik hedeflerin aşağıdaki şekilde sıralandığı;

-Hedef 1) Lojistik kapasitesinin geliştirilmesi
-Hedef 2) İnternet üzerinden yurt dışına ürün satışında gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması
-Hedef 3) Sınır ötesi e-Ticarette ürün güvenliği ve denetiminin etkinleştirilmesi
-Hedef 4) E-ihracat yapan firmaların uluslararası rekabetçiliğinin geliştirilmesi
-Hedef 5) E-İhracatçı firma sayısının artırılması
-Hedef 6) Mikro girişimcilerin e-ihracatçı olmasının sağlanması
-Hedef 7) E-İhracatın geliştirilmesine yönelik uluslararası işbirlikleri kurulması

Bu stratejik hedefler ile, internet üzerinden ürün ihraç etmek isteyen KOBİ'lere yönelik olarak kurulacak pazarlama amaçlı internet sitelerinin destekleneceği; alıcıların güvenli alışveriş yapabilmesi için ürünlerin ön denetim yoluyla güvenli hale getirileceği, sevkiyatların hızlanması için tedarik üsleri kurulacağı, KDV iadelerine ilişkin uygulama süreçlerinin iyileştirileceği ETGB'nin tüm modları kapsamasına izin verileceği ve STA'larda e-ticareti geliştirmeye ilişkin hükümlere yer verileceği,

Söz konusu Eylem Planı'nın, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda, TİM'in de aralarında bulunduğu sorumlu kılınan kurum ve kuruluşlar tarafından yürütüleceği; eylemlere ilişkin durum değerlendirmesinin ise Ekonomi Bakanlığı Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü Başkanlığında kurulacak İzleme ve Değerlendirme Komitesi tarafından 6 aylık performans raporları ile ortaya konacağı; ayrıca, Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Başkanlığında, sorumlu ve ilgili tüm kurum ve kuruluşların üst düzey temsilcilerinin katılımı ile e-İhracat Yönlendirme Kurulu oluşturularak yılda bir kez eylemlere yönelik ortaya çıkan ihtiyaçlar çerçevesinde güncellemeler yapılabileceği ifade edilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi