Türkçe

EİT Tarife Dışı Engeller Raporu

Sirküler Tarih/No: 23.01.2014/52

Sayı

: EGT/782

İstanbul,23.01.2014

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan 22.01.2014 tarihli yazıda;

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Sekteteryasına ait Nota'ya atıfla; EİT üyesi ülkelerin 23. Bölgesel Planlama Konseyi toplantısında alınan karar doğrultusunda, bölgesel ticareti zorlaştıran tarife dışı engeller ve söz konusu engellerin kaldırılması yönünde alınan tedbirler konusunda anılan Sekreterya'nın bilgilendirilmesi gerektiğinden bahisle,

Ülkemizin EİT üyesi ülkelerde (Afganistan, Azerbaycan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Pakistan, Türkmenistan, Tacikistan) karşılaştığı ve ticaretimizi olumsuz etkileyen uygulamaların bir rapor haline getirilerek EİT Sekreteryası'na sunulması öngörüldüğünden, söz konusu tarife dışı engellere ilişkin bilgi notu

talep edilmektedir.

Bu çerçevede; TİM'e iletilmesini teminen üyelerimizin bahse konu EİT üyesi ülkelerde ticaretimizde yaşadığı tarife dışı engellere ilişkin tespitlerinin, ek'li form vasıtasıyla en geç 27 Ocak 2014 Pazartesi mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

 

Ek:
Form (1 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Form_EIT.doc 34,50 KB İndir