Türkçe

"Ekonomik ve Ticari Hayatta Standardizasyonun Önemi" Konulu Panel

Sirküler Tarih/No: 14.10.2016/856

Sayı

: EGT/8876

İstanbul,14.10.2016

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Türk Standardları Enstitüsü'nden 10 Ekim 2016 tarihinde alınan e-postada;

Standardizasyonun tanıtılması, standardizasyon bilincinin artırılması ve paydaşlarımızın bu süreçlere etkin katılımının sağlanması adına; Enstitülerince Dünya Standartlar gününün bu yıl bir panel ile kutlanacağından bahisle,

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sn. Dr. Faruk ÖZLÜ'nün teşrifleri ile 19 Ekim 2016 tarihinde gerçekleştirilecek olan "Ekonomik ve Ticari Hayatta Standardizasyonun Önemi” konulu panele tüm paydaşlarının katılması adına Panel programı ve detay bilgiye TSE web sayfasından veya https://www.tse.org.tr/tr/duyuru/1/4366/ekonomik-ve-ticari-hayata-standardizasyonun-onemi-konulupanele-davet.aspx linki üzerinden ulaşılabileceği

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

 

EKONOMİK VE TİCARİ HAYATTA STANDARDİZASYONUN ÖNEMİ PANEL PROGRAMI:
12.30 - 13.30 Açılış resepsiyonu
13.30 - 14.30 Protokol konuşmaları ve ödül töreni
14.30 - 15.00 Kahve arası
15.00 - 16.30 Panel oturumu
16.30 - 17.00 Soru- Cevap ve kapanış

Yer: TSE Genel Kurul Salonu, Ankara
Tarih ve Saat: 19.10.2016, 12:30-17:00