Türkçe

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İhracatı Hakkında Tebliğ

Sirküler Tarih/No: 25.06.2019/340

Sayı

: 991-03676

İstanbul,24.06.2019

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; elektronik kimlik bilgisini haiz eşyanın ihracatında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından elektronik ortamda yapılacak olan kontrole ilişkin usul ve esaslarının düzenlenmesini teminen hazırlanan "İhracat:2019/5 sayılı Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İhracatı Hakkında Tebliğ”in, 18.06.2019 tarihli ve 30805 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı ve anılan Tebliğ'in yayımı tarihinden 20 gün sonra yürürlüğe gireceği bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi