Türkçe

Elektronik Ticarette Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ Taslağı

Sirküler Tarih/No: 10.10.2016/838

Sayı

: EGT/8720

İstanbul,07.10.2016

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 05.10.2016 tarihli yazıda; ihracatçılarımızı da ilgilendiren düzenlemeleri içeren 01/05/2015 tarihinde yürürlüğe giren 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun uygulanmasını düzenleyen Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik'in 26/08/2015 tarihli ve 29457 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirilmektedir.

Bu çerçevede; TİM'e iletilmesini teminen anılan Kanun ve Yönetmelik gereğince hazırlanan ve http://bit.ly/2dXqEsU bağlantısında yer alan "Elektronik Ticarette Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ Taslağı” ile ilgili olarak taslak metnine yönelik eklenmesi, değişiklik yapılması veya çıkarılması öngörülen gerekçeli görüş ve önerilerin EK'te yer alan "Taslaklar Hakkında Görüş Bildirilmesinde Kullanılacak Form” kullanılarak en geç 11 Ekim 2016 Salı mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

Ek: Taslaklar Hakkında Görü Bildirilmesinde Kullanılacak Form (1 sayfa)

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Form_ElekrtonikTicaret.docx 13,96 KB İndir