Türkçe

Endonezya- Bitki Kökenli Taze Gıda İhracat ve İthalatına Yönelik Gıda Güvenliği Denetimleri Yönetmeliği

Sirküler Tarih/No: 01.02.2016/96

Sayı

: EGT/1004

İstanbul,01.02.2016

İSTANBUL FINDIK VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL MOBİLYA KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Endonezya-Cakarta Ticaret Müşavirliğimiz yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 29.01.2016 tarihli yazıda; anılan ülkede 17 Şubat 2016 tarihinde gıda ve tarım ürünlerinde uygulamaya girecek olan yeni bir mevzuat sebebiyle aşağıdaki şekilde bilgi verilmekte olup, adı geçen yönetmeliğe ilişkin ekli İngilizce özet bilgi notu iletilerek, ilgili firmalarımızın detaylı bilgi için T.C. Cakarta Ticaret Müşavirliği veya T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile irtibata geçmeleri gerektiği bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.


İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim-İdari İşler-Satın Alma Şubesi

"Endonezya Tarım Bakanlığı tarafından yayımlanan ve 17 Şubat 2016'da yürürlüğe girecek olan 2015/4 sayılı "Bitki Kökenli Taze Gıda İhracat ve İthalatına Yönelik Gıda Güvenliği Denetimleri Yönetmeliği” hükümleri, Yönetmelik ekinde belirtilen, bazıları hâlihazırda Türkiye'den de ithal edilmekte olan tarım ürünlerinin ihracat ve ithalatında birtakım değişiklikler getirmektedir.

Bahse konu Yönetmelik ile temel olarak; tüketicilerin sağlığa zararlı gıda ürünlerinin etkilerinden korunması ve gümrük aşamasında gerçekleştirilmek üzere, tarım ürünleri ihracat ve ithalatında risk esaslı bir kontrol sistemi uygulanması yoluyla gıda güvenliği denetimlerinin etkinleştirilmesi amaçlanmıştır. 2015/4 sayılı Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Yönetmelik ekinde belirtilen tarım ürünlerinin Endonezya'ya ithalatına, anılan Yönetmelik ile belirlenen süreçler takip edilmek suretiyle ülke gıda güvenliği gereklerine uygunluğunun sağlanması halinde izin verilmektedir.

2015/4 sayılı Yönetmelik çerçevesinde bir tarım ürününün Endonezya gıda güvenliği sisteminin gereklerini sağlaması; o ürünün üretildiği ülkenin "Gıda Güvenliği Denetim Sistemi”nin Endonezya'nın ilgili kurumları tarafından tanınmış/onaylanmış olmasına veya o ürünün uygunluk değerlendirmesi işlemlerini gerçekleştiren laboratuvarların anılan kurumlarca onaylanmış olmasına bağlanmıştır. Bu meyanda, söz konusu tarım ürünlerinin ithalatı ancak, menşe ülkesinin, gıda güvenliği sistemi Endonezya tarafından tanınmış bir ülke olması veya bu ürünlerin onaylanmış menşe ülke laboratuvarlarının uygunluk değerlendirmesine tabi olmak suretiyle belgelendirilerek ithal edilmesi halinde mümkün olabilecektir.

Bu aşamada; 17 Şubat 2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek Yönetmeliğin hükümleri çerçevesinde uygulanması planlanan ürün güvenliği denetimleri sisteminin gereklerine anılan tarihten önce uyum sağlayabilmek amacıyla laboratuvar onayı alınabilmesini teminen başvuru süreci başlatılmış olup, Endonezya Tarım Bakanlığından alınan geri dönüşlere ilişkin olarak bilgi ve belge eksiklikleri tamamlanmaya çalışılmaktadır.”

EK: 2015/4 sayılı Yönetmelik Özeti, İngilizce (9 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Endonezya_2015-4SayiliYonetmelikOzeti.pdf 1.000,38 KB İndir