Türkçe

Endonezya'ya Bitkisel Taze Gıda İhracatı

Sirküler Tarih/No: 07.03.2016/203

Sayı

: EGT/2105

İstanbul,07.03.2016

 

İSTANBUL FINDIK VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL MOBİLYA KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

İlgi: 19.08.2015 Tarihli ve 600 sayılı sirkülerimiz.

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda;

17 Şubat 2016 tarihinden itibaren Endonezya'nın, gıda güvenliği kontrol sistemi için tanınma işlemi gerçekleştirilmemiş veya gıda güvenliği test laboratuvarı kayıt altına alınmamış ülkelerden bitkisel taze gıda ithal etmeyeceği hususunun daha önce duyurulduğu,

Bu minvalde, keyfiyete ilişkin gıda güvenliği alanında yetkili kurum olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) tarafından başlatılan başvuru sürecine ilişkin gerekli evrakların Cakarta Ticaret Müşavirliğimiz tarafından Endonezyalı yetkililere iletildiği; sürece ilişkin gelişmelerin Bakanlıklarınca da takip edildiği,

Bu defa; anılan Müşavirlik yazısına atıfla; 17 Şubat 2016 tarihi itibariyle başvuru süreci tamamlanamasa bile, 16 Şubat 2016 tarihine kadar yüklemesi yapılmış olan ürünler için eski mevzuat hükümlerinin geçerli olacağı, 17 Şubat 2016'dan itibaren yüklemesi yapılan ve nakliyesi deniz yoluyla gerçekleştirilen ürünlerin Endonezya'ya ulaşması zaman alacağından, bu süre zarfında başvuru sürecine ilişkin yeni eksiklikler ortaya çıksa bile, ürünlerin söz konusu ülkeye ulaşana kadar belirlenen eksikliklerin giderilebilmesinin mümkün olacağı ve sorun yaşanmayacağı; ancak, başvurunun 17 Şubat 2016'ya kadar olumlu sonuçlanmaması halinde, sevkiyatı anılan tarihten itibaren havayolu kargo taşımacılığı ile yapılan ürünler açısından söz konusu süreçte sorun yaşanabileceği,

Diğer taraftan başvuru sürecinin sonucuna bakılmaksızın, mezkur tarih itibariyle yüklemesi yapılan ürünler için her halükarda yeni mevzuat hükümleri yürürlüğe girmiş olacağından, anılan ülkeye ihracat yapan firmalarımız tarafından;

• İhraç ürünlerinin Ek'li Yönetmelik ekindeki listede yer alması durumunda, GTHB'den bilgi almak suretiyle, ihraç ürünlerinin analizlerinin ilgili Yönetmeliğin hükümlerine uygunluğu açısından, "sadece” anılan bakanlık tarafından Endonezyalı yetkililere iletilen listede yer alan laboratuvarlarda yaptırılması ve söz konusu analiz belgelerine ilişkin bilgi girişinin de istendiği Endonezya Tarımsal Karantina Ajansı'nın ağ adresine (http://notice.karantina.pertanian.go.id) "ön bildirim”de bulunulması,

• Ön bildirimin tamamlanmasını müteakip, kağıda dökülerek bir örneğinin, analiz sertifikası ile birlikte mutlaka ürün beraberinde anılan ülkeye gönderilmesinin gerektiği,

Ayrıca söz konusu veri girişi esnasında ön bildirimin Endonezyalı yetkililere elektronik ortamda da ulaştırılacağı, anılan ülkede ihraç ürünlerine yönelik gerçekleştirilecek fiziki kontrollerde, elektronik ortamda alınan ön bildirim ile ürün beraberinde sunulan ön bildirim belgesinin karşılaştırılacağı, bu aşamada ürün takibinin ön bildirim esnasında tahsis edilen "barkod” yoluyla yapılacağı; öte yandan, ön bildirimin yapılmaması halinde ilgili laboratuvarlar onaylansa da, analiz sertifikaları onaylanmış laboratuvarlar tarafından düzenlenmiş olsa da, ürünlerin söz konusu ülkeye girişine izin verilmeyeceği

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim-İdari İşler-Satın Alma Şubesi

EKLER:
1 - Ön Bildirim Formu (1 sayfa)
2 - No20154 (in Ind) (111 sayfa)
3 - Rehber Not (1 sayfa)
4 - Summary 2015 4 (Ing) (9 sayfa)
5 - No201188 (unoffical translation) (12 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
EK1_OnBildirimFormu.pdf 530,46 KB İndir
EK2_NO20154_InInd.pdf 1.570,00 KB İndir
EK3_RehberNot.pdf 103,93 KB İndir
EK4_Summary2015-4.pdf 62,76 KB İndir
EK5_NO201188_UnofficialTranslation.pdf 461,87 KB İndir