Türkçe

Endonezya'ya Meyve ve Sebze İhracatı

Sirküler Tarih/No: 11.06.2012/538

Sayı

: ARGUYG1/6804

İstanbul,11.06.2012

 

İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Cakarta Ticaret Müşavirliğimizden Ekonomi Bakanlığı'na hitaben gönderilen bir yazıya atfen Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda; Endonezya Tarım Bakanlığı tarafından yürütülen mevzuat çalışmaları kapsamında 19 Haziran 2012 tarihinden itibaren meyve ve sebze ürünlerinin ithalatında ürün girişlerinin 4 gümrük kapısıyla sınırlandırılmasının öngörüldüğü ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, söz konusu ürünlerin ithalatında yoğun olarak kullanılan Cakarta Tanjung Priok Limanının kapatılarak, meyve ve sebze ürünleri ithalatının sadece Medan Belawan Limanı, Cakarta Soekarno Hatta Hava Limanı, Surabaya Tanjung Perak ve Makassar Soekarno Hatta Limanları ile sınırlı kalmasının planlandığı kaydedilmektedir.

Anılan yazıda ayrıca; bahse konu ülkeye meyve ve sebze ihracatı gerçekleştirmekte olan ülkelerin keyfiyete müteallik olarak Endonezya Tarım Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunacağı ve Cakarta Ticaret Müşavirliğimizin de söz konusu girişimlere iştirak edeceğinden bahisle konuya ilişkin gelişmelere dair Bakanlıklarına malumat verileceği vurgulanmaktadır.

Konuyu bilgilerinize rica ederim.

Saygılarımla,

Dr. Hasan PARILTI
Genel Sekreter Yrd.