Türkçe

Endüstriyel Emisyonlar

Sirküler Tarih/No: 04.09.2012/790

Sayı

: EGT/9641

İstanbul,04.09.2012

 

İSTANBUL AĞAÇ MAMULLERİ VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 3.9.2012 tarihli yazıda;

Avrupa Birliği (AB) tarafından basılı kağıtlarda AB Eko-etiket hükmü kapsamında ekoloji kısıtları getiren Komisyon Kararı ile hava aracı ve ilgili ürün, parça ve gereçlerin uçuşa elverişliliği, çevre ve tasarım belgelendirmesi ve ürün düzenlemelerine ilişkin Komisyon Yönetmeliği'ne ilişkin son mevzuat düzenlemelerinin;

-Basılı kağıtlarda AB Eko-etiket hükmü kapsamında ekoloji kısıtları getiren Komisyon Kararı'nın, AB Resmi Gazetesi'nin 21.8.2012 tarihli ve L 223 sayılı nüshasında yayımlandığı,

(http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexLexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:223:0055:0065:EN:PDF)

-Hava aracı ve ilgili ürün, parça ve gereçlerin uçuşa elverişliliği, çevre belgelendirmesi ve ürün düzenlemeleri hakkında uygulama kurallarına ilişkin 748/2012 sayılı Komisyon Yönetmeliği'nin, AB Resmi Gazetesi'nin 21.8.2012 tarihli ve L 224 sayılı nüshasında yayımlandığı

(http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexLexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:224:0001:0085:EN:PDF)

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi