Türkçe

Endüstriyel Emisyonlar

Sirküler Tarih/No: 20.03.2012/292

Sayı

: EGT/3387

İstanbul,20.03.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 19.03.2012 tarihli yazıda;

Son dönemde önemi hızla artan iklim değişikliği konusunda ülkelerin tek taraflı olarak veya çoklu anlaşmalar yoluyla alacakları tedbirlerin ülkemiz dış ticaretine ve yatırımlarına doğrudan ve/veya dolaylı birçok etkisinin olmasının beklendiği,

İklim değişikliği kapsamında özellikle gelişmiş ülkeler tarafından getirilebilecek yeni standartlar ve karbon ayak izi ölçümlerine yönelik etiketleme uygulamaları ile bahse konu ülkelerde üretimde karbon emisyonunu düşürmeye yönelik uygulanan yüksek standartlar nedeniyle hayata geçirilecek mevzuat düzenlemelerinin büyük önem arz ettiği,

Bu kapsamda, Avrupa Birliği tarafından hazırlanan son mevzuat düzenlemelerinin;

- Endüstriyel emisyonlara ilişkin 2010/75/EU sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi kapsamında yer alan bilgileri toplama rehberi, BAT (Best Available Techniques) dokümanları ve kalite belgelerine ilişkin kuralları belirleyen 10.02.2012 tarihli ve Komisyon Uygulama Kararı'nın Avrupa Birliği Resmi Gazetesinin 02.03.2012 tarihli ve L63 sayılı nüshasında yayımlandığı,

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:063:0001:0039:EN:PDF)

- Endüstriyel emisyonlara ilişkin 2010/75/EU sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi kapsamında, cam ve demir çelik sektörlerindeki mevcut en iyi yöntemlere ilişkin (BAT) 2012/134/EU ve 2012/135/EU sayılı Komisyon Uygulama Kararları'nın Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nin 08.03.2012 tarihli ve L170 sayılı nüshasında yayımlandığı,

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:070:SOM:EN:HTML)

şeklinde olduğu

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

Saygılarımla,

Alpaslan ARDUÇ
Genel Sekreter Yrd.