Türkçe

Entegre Çevre İzni Semineri

Sirküler Tarih/No: 14.12.2012/1101

Sayı

: EGT/13772

İstanbul,14.12.2012

 

İSTANBUL AĞAÇ MAMULLERİ VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 13.12.2012 tarihli yazıda;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, AB'de yürürlükte olan Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifi (IPPC/EKÖK)'nin uyumlaştırılması kapsamında işletmelerde Entegre Çevre İzni'nin uygulanmasına yönelik Yönetmelik Taslağı hazırlandığından bahisle,

2008/1/EC sayılı IPPC Direktifi EK:1'de yer alan Kağıt Endüstrisi kapsamında faaliyet gösteren tesislerin Entegre Çevre İzni'ne tabi olacağı,

- Kereste ve diğer lifli materyallerden kağıt hamuru üretimi,

- Üretim kapasitesi 20 ton üzeri olmak üzere kağıt veya karton üretimi,

- Üretim kapasitesi günlük 600 m3 üzerinde üretim kapasitesiyle aşağıdaki ahşap levhalardan birinin veya birkaçının üretilmesi: yönlendirilmiş lif levha, yonga levha veya fiber levha.

Entegre Kirliliğin Önlenmesi ve Kontrolü (EKÖK/IPPC) Direktifi'nin işletmelere çevre kirliliğini önleme konusunda getirdiği yükümlülüklerin ek maliyetler doğuracağı,

Bu kapsamda; 20Aralık2012 Perşembe günü 14:30 - 17:30 arasında Dış Ticaret Kompleksi Yenibosna/ İstanbul'da, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürü Mustafa SATILMIŞ başkanlığındaki yetkililerin katılımı ile;

- Entegre Çevre İzni TaslakYönetmelik koşulları hakkında bilgilendirme,

- AB üyesi ülkelerde IPPC Direktifin uygulanması aşamasında ülkelerin karşılaştığı mali problemler ve bunlarla başa çıkma yöntemleri gibi hususların paylaşılacağı

bir toplantı yapılacağı

bildirilmektedir.

Bahse konu toplantıya katılım için on-line başvuru yapılması gerekmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

 

On-Line Başvuru İçin Tıklayınız.