Türkçe

Esnaf ve Sanatkarlar Strateji ve Eylem Planı Taslağı

Sirküler Tarih/No: 24.04.2019/227

Sayı

: 643-02611

İstanbul,24.04.2019

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; 2010 yılında açıklanan Esnaf ve Sanatkarlar Değişim, Dönüşüm, Destek (3D) Strateji Belgesi ve Eylem Planı (ESDEP)'nın 2010-2016 yılları arasında T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda yürütüldüğü belirtilmektedir.

Günümüze gelindiğinde ise esnaf ve sanatkarlarımıza yönelik olarak yeni stratejik hedeflerin belirlendiği, 4. ve 5. Esnaf ve Sanatkarlar Şurası kapsamında alınan kararlara da öncülük edecek bir eylem planına ihtiyaç duyularak ESDEP Yönlendirme Kurulu kararı ile strateji belgesinin yenilenmesi gerektiğine karar verildiği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede; TİM'e iletilmesini teminen ekte yer alan 2019-2023 yıllarını kapsayacak olan Esnaf ve Sanatkarlar Stratejisi ve Eylem Planı Taslağına (EK-1) ilişkin görüşlerin ve ilave hedef önerilerinin Önerilecek Hedefler Örnek Tablosu (EK-2) vasıtasıyla en geç 24 Nisan 2019 mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

EK:
1) Esnaf ve Sanatkarlar Stratejisi ve Eylem Planı Taslağı (9 sayfa)
2) Önerilecek Hedefler Örnek Tablosu (1 sayfa)

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Ornek Tablo.pdf 87,21 KB İndir
Taslak.pdf 693,48 KB İndir