Türkçe

ETSG Sektör Duyurusu

Sirküler Tarih/No:19.10.2021/679

Sayı

:665-2587

İstanbul,18.10.2021

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir-e-posta bildiriminde; sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretim tüketimi karşılamayan ürünlerde ise kota başvurularının, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlanmakta olduğu hatırlatılmaktadır.

Bu çerçevede, AB ya da Türk firmalarınca 01/07/2022 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin ekte yer alan liste iletilmektedir. Bu ürünlere ilişkin itirazların Ticaret Bakanlığı'na en geç 01/11/2021 tarihine kadar intikal ettirilmesi gerektiği bildirilmektedir.

Başvuruların işleme konulabilmesi için en geç yukarıda belirtilen tarihe kadar Ticaret Bakanlığı'ndan evrak kayıt numarası almış olması gerektiği; itirazlara ilişkin formlara https://www.ticaret.gov.tr/ithalat/askiya-alma-ve-tarife-kontenjani/askiya-alma-sistemi adresinden ulaşılabildiği belirtilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

Not: Askıya alma sistemine ilişkin detaylı bilgi için 2021/18 sayılı İthalat Tebliği incelenebilir.Ayrıca firmalar tarafından listede yer alan ürünlerin özel tanımlı olmasından dolayı, GTP'den ziyade ürün tanımlarının incelenip, tanımı karşılayacak üretimin bulunması durumunda başvuru yapılması önem arz etmektedir.

İlgili Kişilerin İletişim Bilgileri:

Hammadde ve Ara mamul sektörleri için:

Muhammet HARTAVİ, Uzman, T: 0 312 204 95 84, E: hartavim@ticaret.gov.tr
Özge SEZGİN, Uzman, T: 0 312 204 99 25, E: sezgino@ticaret.gov.tr

Elektronik ve makina sektörleri için:

Fundagül BACI, Uzman, T: 0 312 204 91 46, E: bacif@ticaret.gov.tr

Ek: Eşya Listesi (30 sayfa)

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Esya Listesi.docx 53,92 KB İndir