Türkçe

Eximbank EFIL Kredisi

Sirküler Tarih/No: 04.04.2012/351

Sayı

: ARGUYG2/4028

İstanbul,04.04.2012

 

GEMİ VE YAT İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

İlgi: Türk Eximbank'ın 23.03.2012 tarih ve 2412 sayılı yazısı

İlgili yazıda; global ekonomik krize bağlı olarak tüm dünyada gemi sipariş iptalleri ve gemi teslim sürelerinin ertelenmesinden kaynaklanan sıkıntıların giderilmesi amacıyla Dünya Bankası kaynaklı İhracat Finansmanı Aracılık Kredisi (EFIL-IV) kapsamında gemi/yat yapımı sektörüne kullandırılmış olan kredilerin vadeleri, sektörün içinde bulunduğu krizin derinleşmesi ve yakın gelecekte krizin devam edeceği yönündeki beklentiler ile sektörden gelen talepler Bankaları Yönetim Kurulu'nda değerlendirilerek aşağıda belirtilen çerçevede uygulama yapılması kararlaştırıldığı bildirilmektedir.

1. İhracat Finansmanı Aracılık Kredisi kapsamında gemi/yat yapımı sektörüne 21.03.2012 tarihine kadar kullandırılmış olan kredilerin vade yapılarının,

- Firmaların vade uzatım taleplerinin bulunması,

- Yeni vade yapısı talep eden firmaların nezdimizdeki mevcut teminatlarının gözden geçirilerek yeni vadelerle uyumlu olacak şekilde teminat yeterliliğinin korunmasının sağlanması,

- Yeni vade yapısı sonucu ortaya çıkacak teminat açığının sadece ilave banka teminat mektubu alınarak teminatlandırılması,

- Kredi vadesi içerisinde asgari kredi anapara ve faiz tutarları toplamında döviz taahhüdü gerçekleştirilmesi,

- Yeni vade yapısı talep eden firmaların Kredi Sözleşmesi Özel Koşulları'nın güncellenmesi, koşulları çerçevesinde,

2. İhracat Finansmanı Aracılık Kredisi kapsamında gemi/yat yapımı sektöründe faaliyet gösteren firmalara kullandırılan kredilerin;

- Geri ödemesiz dönemleri ve buna bağlı olarak vadeleri, firmaların talebine bağlı olarak 1 yıl veya 2'şer yıl uzatılacaktır,

- Yeni vade yapısı talep eden firmaların Kredi Sözleşmesi Özel Koşulları'nda belirlenmiş akdi faiz oranları, 1 yıl vade uzatımı talep eden firmalar için 0,25 puan, 2 yıl vade uzatımı talep eden firmalar için ise 0,50 puan yükseltilecektir.

Yeni düzenleme çerçevesinde vade uzatımından yararlanmak isteyen firmaların taleplerinin en geç 25.05.2012 tarihine kadar Eximbank'a  ulaştırılması gerektiği bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımla.

Dr. Hasan PARILTI
Genel Sekreter V.