Türkçe

Eximbank Kredi Faiz Oranları

Sirküler Tarih/No: 25.01.2013/82

Sayı

: EGT/1022

İstanbul,25.1.2013

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Türk Eximbank'tan alınan 21.01.2013 tarihli yazıda;

Bankalarınca, ülkemiz ekonomisindeki olumlu gelişmeler ile istikrarın kalıcılığının bir sonucu olarak, kaynak maliyetlerinin gelişimi ve piyasa faiz oranlarının genel seyri doğrultusunda aşağıda belirtilen düzenlemelerin yapıldığı;

Bu çerçevede;

Kullandırılacak Türk Lirası Kredilerde,

Reeskont Kredisi, Sevk Öncesi İhracat Kredisi, Sevk Öncesi İhracat Kredisi-KKTC, Sevk Öncesi İhracat Kredisi-Kalkınmada Öncelikli Yöreler (KÖY), İhracata Hazırlık Kredisi, KOBİ-İhracata Hazırlık Kredisi, Dış Ticaret Şirketleri Kredisi, Turizm Kredisi, Uluslararası Nakliyat Pazarlama Kredisi, Yurt Dışı Fuar Katılım Kredileri faiz oranlarında 0,25 ile 1,50 puan aralığında indirimler yapıldığı,

Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Köprü Kredisinin mevcut durumda var olan sabit ve değişken opsiyonlu ve 180. günde faiz, 360, 540 ve 720. günlerde anapara ve faiz ödemeli 720 gün vade seçeneğinin yanı sıra yine sabit ve değişken opsiyonlu 180. günde faiz, vade sonunda ise anapara ve faiz ödemeli 360 gün vade seçeneği oluşturulduğu ve söz konusu vadelerde yeni bir faiz düzenlemesinin yapıldığı,

Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kredisi ve Gemi İnşa ve İhracatı Finansman Programı Kredileri kredi faiz oranlarında 2,25 ile 4,25 puan aralığında indirimler yapıldığı,

İhracata Yönelik İşletme Sermayesi ve Yatırım Kredilerinin faiz oranlarında önemli ölçüde indirim gerçekleştirilerek, faiz oranları %8,25 - %8,75 seviyelerinde belirlendiği; ayrıca, sabit faiz opsiyonlarının yanı sıra TRLIBOR+1,25 ve TRLIBOR+1,50 değişken faiz uygulamalarının da getirildiği,

Kullandırılacak kısa vadeli döviz kredilerinde ise,

Kullandırılan T.C. Merkez Bankası kaynaklı döviz cinsinden "Reeskont Kredisi”ne 120 gün vade opsiyonunun yanı sıra ilk 60 günü Bankaları kaynaklarından fonlanacak 180 gün vade opsiyonu getirildiği ve bu kredilerde faiz oranının Libor/Euribor+%1,75 olarak belirlendiği,

Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kredisi ve Gemi İnşa ve İhracatı Finansman Programı Kredileri faiz oranlarının diğer döviz kredi faiz oranlarıyla uyumlu seviyelere çekilmesini teminen 180 gün, 360 gün iki taksit ve 540 gün tek taksit vade opsiyonlarında 0,25 puan, 720 gün tek taksit vade opsiyonunda ise 0,50 puan indirim yapıldığı,

Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Köprü Kredisinin mevcut durumda var olan 180. günde faiz, vade sonunda ise anapara ve faiz ödemeli 360 gün vade seçeneğinin yanı sıra yine 180. günde faiz, 360, 540 ve 720. günlerde anapara ve faiz ödemeli 720 gün vade seçeneği oluşturulduğu ve söz konusu 720 gün vade seçeneğine ait faiz oranının, krediye ilişkin 360 gün vadenin 0,25 puan daha üzerinde belirlendiği,

Yurt dışında marka yatırımlarını geliştirmeyi hedefleyen firmalarımıza uzun vadeli finansman imkanı sağlayacak olan Marka Kredisi faiz oranlarında 0,50 puan indirim yapıldığı,

Söz konusu yeni düzenlemenin, 22.01.2013 tarihinden itibaren geçerli olacağı

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

 

Ek:
Kredi Faiz Oranları Tablosu (2 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Tablo.pdf 2.347,07 KB İndir