Türkçe

Eximbank Kredi Faiz Oranları

Sirküler Tarih/No: 23.10.2012/944

Sayı

: EGT/11722

İstanbul,23.10.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank)'den alınan 19.10.2012 tarihli yazıda;

İhracat sektörü ve döviz kazandırıcı hizmetler sektörünün finansmanına erişim imkanlarının Bankalarınca yeniden değerlendirildiği ve kaynak maliyetleri de dikkate alınarak aşağıda belirtilen düzenlemelerin yapıldığı,

Bu çerçevede;

Kısa vadeli TL kredileri, TCMB kaynaklı Reeskont TL Kredisi, Döviz Kazandırıcı Hizmetler TL Kredisi ve TL cinsinden kullandırılan orta-uzun vadeli İşletme Sermayesi ve Yatırım Kredisi faiz oranlarının (Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Köprü TL Kredisi değişken faiz opsiyonu hariç) 1 (bir) puan indirildiği,

Ayrıca; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)'nın "İhracat Reeskont Kredisi Uygulama Talimatı” ile Bankalarına tanınan 5 milyar ABD Doları tutarındaki limit dahilinde uygulanmakta olan Reeskont Kredisi'nde, TL kaynak talebinde bulunan firmalarımızın finansman ihtiyaçlarının daha etkin bir şekilde karşılanmasını teminen 180 gün vadeli TL kullanımlar için belirlenmiş olan sınırlamanın kaldırıldığı; bu çerçevede; Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ)'nin 90 milyon ABD Doları, diğer firmaların ise 50 milyon ABD Doları karşılığı TL tutarında firma limitinden yararlanabileceği,

Söz konusu yeni düzenlemelerin, 22.10.2012 tarihinden itibaren geçerli olacağı

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

 

Ek:
Kredi Faiz Oranları Tablosu (1 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
KrediFaizOranlariTablosu.pdf 122,15 KB İndir