Türkçe

Fas Buğday İthalatı Hk.

Sirküler Tarih/No:26.05.2017/382

Sayı

:UYG3/4960

İstanbul,26.05.2017

İSTANBUL HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLARI VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE
SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Rabat Ticaret Müşavirliğimizin bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığımızdan alınan bir yazıda; 31.12.2017 tarihine kadar Fas tarafından yapılacak ‘1001.99.00.19' ve ‘1001.99.00.90' GTİP kodlu buğday ürünü ithalatında % 135 gümrük vergisi uygulamaya konduğu ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Hububat Birliği Koordinasyon Şubesi