Türkçe

Fas / Koruma Önlemi Soruşturması

Sirküler Tarih/No: 24.06.2016/590

Sayı

: ARGUYG1/6008

İstanbul,24.06.2016

 

İSTANBUL MOBİLYA KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan 15/06/2016 tarih 71109 sayılı yazıda;

Fas tarafından "Yazı/Baskı İçin Kullanılan Kağıt ve Bobinler ile Kağıt Topları” (4802.55 ve 4802.57 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı 09 Haziran 2015 tarihinde bir koruma önlemi (safeguard meaure) soruşturulması başlatıldığı, Rabat Ticaret Müşavirliği'nden alınan yazıda, bahse konu soruşturma kapsamında nihai önleme hükmedildiğinin ifade edildiği, buna göre, 31 Aralık 2016 tarihine kadar % 25, 01 Ocak - 31 Aralık 2017 döneminde % 22,5, 01 Ocak - 31 Aralık 2018 döneminde % 20, 01 Ocak - 31 Aralık 2019 döneminde % 17,5 ve 01 Ocak - 30 Haziran 2020 döneminde % 15 oranlarında ek vergi şeklinde korunma önlemi uygulanmasının öngörüldüğü,

DTÖ Korunma Önlemleri Anlaşması'nın 9.1 maddesi uyarınca gelişme yolundaki bir üye ülkenin, soruşturmayı yürüten ithalatçı ülkenin ilgili ürün ithalatındaki payının % 3'ün altında ise bahse konunun gelişmekte olan ülkeye karşı herhangi bir korunma tedbiri uygulanmamakta olduğu, bununla beraber, % 3'ün altında kalan gelişme yolundaki ülke payları toplamının, % 9'u geçmesi halinde ise bu ülkelerin ilgili korunma önlemine tabi olabildiği,

Ek'te Fransızca bir nüshası yer alan nihai karar bildiriminden de görüleceği üzere, ülkemizin Anlaşmanın 9.1 maddesi hükümleri ve mevcut gelişmekte olan ülke statüsü çerçevesinde Fas tarafından uygulamaya konulan önlemden muaf tutulduğu,

Söz konusu gelişmenin Fas'a ilgili ürün ihracatı gerçekleştiren/gerçekleştirmeyi öngören firmalar açısından rekabet avantajı sağlayabileceği, bununla beraber, son dönemde Tayland ve Fas tarafından yürütülen benzer minvaldeki soruşturmalarda ilk başta önlemden muaf olan listeden çıkarıldığının gözlemlendiği, bu itibarla, Fası'ın ilgili ürün ithalatındaki payımızın önümüzdeki dönemde % 3'ün üstüne çıkması halinde bahsedilen önleme dahil edilme ihtimalinin de göz önünde bulundurulmasının faydalı olacağının mütalaa edildiği

bildirilmektedir,

Bilgileri rica olunur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Mobilya-Yaş Meyve Birlikleri Koordinasyon Şubesi

EK: Nihai Karar Bildirimi  (3 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
NihaiKararBildirimi.pdf 2.373,99 KB İndir