Türkçe

Fas Sabit Kur Rejimi Değişikliği

Sirküler Tarih/No: 23.01.2018/57

Sayı

: EGT/608

İstanbul,22.01.2018

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 18.01.2018 tarihli yazıda;

- Fas Krallığı'nda uzun zamandır uygulanmakta olan sabit kur rejiminin Fas Hükümeti'nin Cuma akşamı yaptığı açıklamaya göre bugün sonlandırılacağı,

- Söz konusu rejim değişikliğinin, hükümet yetkililerine göre, keskin bir geçiş yerine kademeli olarak gerçekleştirileceğinin vurgulandığı,

- % + 0.3 ile % - 0.3 bant genişliğinde dalgalanmasına izin verilen Fas Dirhemi'nin Pazartesi gününden itibaren % + 2.5 ile % - 2.5 aralığında hareket etmesine izin verileceği,

- Söz konusu limitlerin üzerindeki kur hareketlerine ise daha önce olduğu gibi Fas Merkez Bankası tarafından müdahale edileceği,

- Fas Dirhemi'nin dalgalanacağı bant genişliğinin zaman içinde artırılarak tam esnek kur rejimi hedeflenirken daha önce yapılan açıklamalarda bu sürecin çok geniş bir zamana yayılarak 10-15 yıllık bir dönem içerisinde gerçekleştirileceği,

- Söz konusu reforma destek veren Uluslararası Para Fonu ve hükümet yetkilileri tarafından, rejim değişikliğinin Fas ekonomisinin uluslararası ekonomiye uyumu, daha rekabetçi hale gelebilmesi ve dış şoklara karşı direncinin artırılması için yapıldığının ifade edildiği,

- Dirhemin serbestleştirilmesinin muhtemel kısa ve orta vadeli makroekonomik istikrarı çok sınırlı bir şekilde etkileyeceği ve herhangi bir devalüasyon beklentilerinin olmadığı,

- Mevcut durumda, döviz sepeti % 60 avro ve % 40 ABD dolarından oluşurken, Fas Merkez Bankasının piyasadaki likiditenin sağlanması için döviz piyasasına sınırlı müdahalelerinin devam edeceği, zaman içinde ise kurun sabitlenmesi adına tutmakta oldukları döviz rezervlerinin azaltılacağı

hususlarının basına yansıdığı ifade edilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi