Türkçe

Fas Tek Pencere Uygulaması

Sirküler Tarih/No: 220.9.2016/798

Sayı

: EGT/8225

İstanbul,22.09.2016

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'nın yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 22.09.2016 tarihli yazıda;

5-7 Eylül tarihleri arasında Marakeş'te, tüm dış ticaret prosedürlerinin tek bir noktadan ve elektronik ödeme ile elektronik imza gibi uygulamalarla güvence altına alınarak gerçekleştirilmesi uygulamasının gündeme geldiği "International Conference On Single Window” konferansına Rabat Ticaret Müşavirliğince katılım gösterildiğinden bahisle,

"Portnet” isimli uygulama ile firmaların ihtiyaçlarına göre, dış ticarette karşılaşılması muhtemel işlemlere firmaların tarafından bakılarak zaman alan prosedürler, gereksiz onaylar, gecikmeler gibi sistemin aksayan yönlerinin gözden geçirilmesinin, maliyetlerin azaltılmasının ve verimliliğin artırılmasının, dış ticaret işlemlerinin elektronik ortamda tamamlanarak iş ortamının iyileştirilmesinin, gelirin garanti altına alınmasının, kamu hizmetlerinin standartlaştırılmasının ve gümrük işlemlerinde öngörülebilirlik ile şeffaflığın sağlanmasının hedeflendiği,

Söz konusu uygulama kapsamında, dış ticaret işlemlerinde gerçekleştirilen ödemelerle ilgili Faslı bankalarla entegrasyonun sağlanmasının ve ödemelerin elektronik olarak gerçekleştirilmesinin sağlanması yönünde çalışmalar yapılacağı ve ayrıca bu sistemde aşağıdaki kurum ve kuruluşların ilgili taraflar olarak yer alacağı,

Bahse konu taraflar;

- Bankacılık Sistemi

- Aracı Kurumlar

- Sanayi Ticaret Bakanlığı

- Kontrol ve Laboratuvar Merkezleri

- Office Des Changes (Para transferi konusunda yetkili kuruluş)

- Gümrük İdaresi

- İthalat ve İhracatçılar

Ayrıca, söz konusu uygulama ile firmalar açısından hedeflenen avantajlar ve sistemin getirilerinin aşağıdaki gibi olacağı,

- Fiziksel aktivitelerin azaltılması

- Dokümanlarla bağlantılı prosedürlerin azaltılması

- İşlem maliyetlerinin azaltılması

- İşlemlerin güvenliğinin sağlanması

- İşlemlerde cevap verme sürelerinin azaltılması

- Kesintisiz hizmetin sağlanabilmesi

Bununla birlikte, elektronik ödeme sisteminin Fas'ta yaygın olarak kullanılmaması nedeniyle bankacılık sisteminin adaptasyonunun zaman alacağı; bu nedenle ödemelerde sıkıntı yaşanabileceği ve ayrıca gümrük idarelerinin altyapısının bu uygulamaya hazır olmadığı; sorunların ancak önümüzdeki dönemde sistemin tam olarak hayata geçirilmesiyle aşılacağı; böylelikle, Fas ile olan ticaretimizin artmasına katkı sağlayacağının değerlendirildiği

belirtilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi