Türkçe

Fazla Mesai Programı - Pilot Uygulama Erteleme

Sirküler Tarih/No:20.12.2021/822

Sayı

:952-3723

İstanbul,17.12.2021

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

İlgi: 10.12.2021 Tarih ve 801 sayılı sirkülerimiz.

Bilindiği üzere; gümrük idarelerinde fazla mesai işlemlerinin elektronik ortamda yürütülebilmesi amacıyla hazırlanan elektronik sistemde yapılan yeni düzenleme ve iyileştirmelerin 13.12.2021 tarihi itibariyle Erenköy ve Ankara Gümrük Müdürlüklerinde devreye alınmasının öngörüldüğü hususu İlgi'de kayıtlı sirkülerimiz ile duyurulmuştur.

Bu defa, Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; söz konusu sistemde gerçekleştirilen teknik düzenlemelerin 10.01.2022 tarihi saat 12:00 itibariyle Erenköy ve Ankara Gümrük Müdürlüklerinde devreye alınmasının uygun görüldüğü bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi