Türkçe

Fildişi Sahili İthalatta Sevk Öncesi İnceleme Uygulaması

Sirküler Tarih/No: 20.04.2018/290

Sayı

:EGT/2925

İstanbul,19.04.2018

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

İlgi: a) 12.03.2018 tarihli ve 188 sayılı sirkülerimiz. 
        b) 23.03.2018 tarihli ve 224 sayılı sirkülerimiz.

Bilindiği üzere; Fildişi Sahili Ticaret Bakanlığınca 16 Nisan 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere İthalatta Sevk Öncesi İnceleme Uygulaması başlatılacağı ve FOB miktarı 1.000.000 CFA'dan (yaklaşık 1.500 EUR) fazla olan tüm ürünlerin uygulama kapsamında bulunduğu hususu İlgi'de kayıtlı sirkülerlerimiz ile duyurulmuştur.

Bu defa; T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden 18.04.2018 tarihli yazıda; söz konusu uygulamanın başlangıç tarihinin 16 Temmuz 2018 olarak değiştirildiği belirtilmektedir.

Uygulamaya ilişkin olarak, kullanılacak Uygunluk Sertifikasını (COCCertificate of Conformity) temin etme yükümlülüğünün ihracatçı firmalara ait olduğu, anılan sertifika olmadan Fildişi Sahili'ne ihraç edilen mallar için CIF değerinin % 50'si oranında ithalatçı firmaların cezaya tabi tutulacağı, ilgili ürünlerin ise imha edileceği bildirilmekte, bahse konu sertifikanın temin edilmesi amacıyla Fildişi Sahili Ticaret Bakanlığı tarafından 4 adet hizmet sağlayıcı firmanın yetkilendirildiği belirtilmektedir.

Yazının devamında, Abidjan Ticaret Müşavirliğimizin yazısına atıfla, Türkiye'den ihracat yapacak firmaların kendi bölgelerindeki anılan şirket ofisleri ile temasa geçerek Uygunluk Sertifikası teminine yönelik süreci başlatmalarının gerektiği bildirilmekte ve yazı ekinde yetkilendirilmiş kuruluşlar arasında bulunan Bureau Veritas (BV) firmasından temin edilen Başvuru Kılavuzu ve Talep Formu gönderilmektedir. Söz konusu yazıda ayrıca, ücretlendirmenin sertifika başına yapılacağı ve ticari faturanın FOB tutarının binde 4,5'i+KDV ya da minimum 300 EUR+KDV olarak ihracatçıya yansıtılacağı bildirilmektedir.

Bunlara ilaveten, Fildişi Sahili gümrük kapılarından geçerken gerekli olan söz konusu Uygunluk Sertifikası'nın temininde aşağıdaki dokümanların talep edileceği belirtilmektedir:

- İhracatçı tarafından kaşeli-imzalı proforma fatura (varsa ticari fatura), RFC (Request For Certificate)

- Mevcut olan ürün sertifikaları (TSE, VDE vb.), test raporları, analiz sertifikaları ve kalite sertifikaları (ISO 9001 vb.)

Bureau Veritas tarafından yapılan doküman kontrolü sonrasında ürünlerin, dokümanlara (test raporu, analiz raporu, fatura vs.) ayrıca, ISO, IEC, EN ECE veya CODEX Alimentarius Standards gibi standartlarda belirtilen normlara uygunluğunun kontrol edildiği ve Uygunluk Sertifikasının hazırlandığı; ancak, ürün markalamalarının Fransızca olmasının gerektiği bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

EK:
1. PROGRAMME of VERIFICATION of CONFORMITY CI (4 sayfa)
2. SERTIFIKA BASVURU TALEP DOKUMANI (1 sayfa)
3. UYGUNLUK BELGESI BASVURU KILAVUZU (4 sayfa)

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
programme of verification of conformity.pdf 301,28 KB İndir
sertifika basvuru talep dokumani.pdf 490,58 KB İndir
uygunluk belgesi basvuru kilavuzu.pdf 599,10 KB İndir