Türkçe

Filipinler/Anti Damping Soruşturması

Sirküler Tarih/No: 07.08.2013/602

Sayı

:ARGUYG3/8165

İstanbul,07.08.2013

İSTANBUL HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

 

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere, Filipinler tarafından ülkemiz menşeli "Buğday Unu” ithalatına karşı açılan anti-damping soruşturması halihazırda devam etmektedir.

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda özetle, anılan soruşturma konusu ürün ihracatımızda Filipinler pazarının önemi ve alınması muhtemel bir önlemin ikili ticareti sekteye uğratacağını içeren Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN imzalı bir mektubun Filipinler Tarım Bakanı Sayın Proceso ALCALA'ya iletildiği ifade edilmektedir.

Diğer taraftan, Türk menşeli ilgili ürün ihracatının Filipinler pazarı nezdinde korunmasını ve mevcut soruşturmanın herhangi bir önlem alınmadan kapatılmasını temin etmek amacıyla Bakanlık tarafından hazırlanan ülkemiz görüşlerini içerir teknik mahiyette bir metnin Filipinler Tarım Bakanlığı'na tevdi edildiği belirtilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Hububat-Fındık-Kuru Meyve Birlikleri Koordinasyon Şubesi