Türkçe

Fındıkta Külleme

Sirküler Tarih/No: 04.04.2017/273

Sayı

: 2953

İstanbul,04.04.2017

 

İSTANBUL FINDIK VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden alınan 03.04.2017 tarihli bir yazıda özetle;

  • Fındıkta külleme hastalığı etmeni Erysiphe sp.'nin kışlık spor yapılarının tespiti amacıyla 28.02.2017 ve 16.03.2017 tarihlerinde kurumlarına iletilmiş olan Giresun, Sakarya ve Düzce İllerindeki farklı yükseltilerdeki fındık bahçelerine ait dökülmüş fındık yapraklarının incelendiği,
  • İncelemeler sonucu, tüm yükseltilerden alınan örneklerde etmenin kışlık yapılarına yoğun olarak rastlanıldığı, hava koşulları ve bitki gelişimine bağlı olarak ilerleyen günlerde enfeksiyonların gerçekleşebileceğinin beklendiği,
  • Bu bahçelerde çotanak bağlama (meyve bağlama) döneminde hastalığa karşı ilk kimyasal mücadele uygulamalarının başlatılması; ilaçların etki süreleri ve iklim koşullarına göre ikinci ve diğer ilaçlama uygulamalarının yapılmasının önerildiği

hususları bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Fındık-Kuru Meyve Birlikleri Koordinasyon Şubesi