Türkçe

Form A - Avrasya Ekonomik Birliği

Sirküler Tarih/No:14.10.2021/669

Sayı

:646-2530

İstanbul,14.10.2021

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Moskova Ticaret Müşavirliği'nden Ticaret Bakanlığı'na iletilen bir yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; daha önce ülkemizin Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) tarafından gelişmekte olan ülkeler statüsünde kabul edildiği ve muhtelif ürünlerin Rusya Federasyonu ve diğer AEB ülkelerine ithalatındaki gümrük vergilerinin %25'i oranında indirim yapılmak suretiyle ithalatta tercihli rejimden (GTS) yararlandırıldığı belirtilmektedir.

Avrasya Ekonomik Komisyonu'nun 05.03.2021 tarihli ve 17 no.lu Konsey Kararı uyarınca;

- Gelişmekte olan Ülke Listesinde bulunan 103 ülkeden aralarında ülkemizin de bulunduğu 75 ülkenin GTS kapsamı dışına çıkarılmasına,

- En Az Gelişmiş Ülke Listesinde yer alan 50 ülkeden ise 2 ülkenin söz konusu GTS listesinden çıkarılmasına (1 ülkenin Gelişmekte olan Ülke Listesine dahil edildiği)

karar verildiği ve söz konusu kararın 12.10.2021 tarihi itibarıyla uygulamaya konulacağı ifade edilmektedir.

Son olarak, işbu Kararın uygulamaya konulması ile birlikte Rusya Federasyonu'na yönelik ihracatımızda vergi avantajı sağlayan Form A belgesinden kaynaklanan avantajın ortadan kalkacağı dile getirilmektedir. Öte yandan, GTS'den faydalanan ürün listesinin de ekte iletilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

Ek: GTS'den faydalanan ürün listesi (27 sayfa)

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
GTS'den faydalanan urun listesi.pdf 431,62 KB İndir