Türkçe

Fransa JETCO Toplantısı

Sirküler Tarih/No: 14.11.2012/1001

Sayı

: EGT/12376

İstanbul,14.11.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan 14.11.2012 tarihli yazıda;

Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN'ın, Türkiye-Fransa Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komitesi'nin (JETCO) 3üncü toplantısına katılmak üzere 20-21 Kasım 2012 tarihlerinde Fransa'ya bir seyahat gerçekleştireceğinden bahisle,

Söz konusu ziyaret esnasında; ülkemiz ile ticaret ve yatırım ilişkisi içerisinde ve/veya beklentisinde olan Fransız üst düzey şirket yöneticileri ve CEO'lar da programa dahil olacağından, Fransa ile yakın ilişkilere sahip ülkemiz firmalarından üst düzey yöneticilerin anılan programa katılmasının talep edildiği

bildirilmektedir.

Bu bağlamda; TİM'e iletilmesini teminen kısıtlı katılım öngörülen söz konusu toplantıya ilgili firma temsilcilerinin katılımına ilişkin teyitlerin Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine ivedilikle bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi