Türkçe

FRUCOM

Sirküler Tarih/No: 01.08.2018/468

Sayı

:4943

İstanbul,01.08.2018


İSTANBUL FINDIK VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

FRUCOM'dan alınan çeşitli bildirimler konusu;

· FRUCOM'un 2018 / 20, 21, 22, 23 numaralı bülteni,

· Avrupa Birliği'nin 2018/ 20,21,23,24 sayılı "Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi (RASFF)” bildirimi,

· FRUCOM tarafından iştigal alanındaki ürünlere ilişkin derlenen medya haberleri

EK'te bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Fındık-Kuru Meyve Birlikleri Koordinasyon Şubesi

EK: a) FRUCOM Bültenleri https://drive.google.com/open?id=1YU_l-L7NYeyT0lyfUVi_t6lbytbS3w6K

       b) FRUCOM Medya Haberleri https://drive.google.com/open?id=1s578wCHzV-bkZJOlO94CP1YcqwXZyzp0

       c) FRUCOM RASFF Bildirimleri https://drive.google.com/open?id=1Aa9Kzg4qX_38d86SWioLo0Ag2R4Iv-jl