Türkçe

FRUCOM

Sirküler Tarih/No: 07.08.2018/481

Sayı

:5009

İstanbul,06.08.2018

İSTANBUL FINDIK VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

FRUCOM'dan alınan çeşitli bildirimler konusu;

· FRUCOM'un 2018 / 24,25,26 numaralı bülteni,

· Avrupa Birliği'nin 2018/ 25, 27 sayılı "Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi (RASFF)” bildirimi,

· FRUCOM tarafından iştigal alanındaki ürünlere ilişkin derlenen medya haberleri

EK'te bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Fındık-Kuru Meyve Birlikleri Koordinasyon Şubesi

EK:

a) FRUCOM Bültenleri https://drive.google.com/open?id=1wE4jZwgDrFw7HBnolgUBTmJL8c8IYtH0

b) FRUCOM Medya Haberleri https://drive.google.com/open?id=1IJ7rEO64nXnz6KuJ1_RMuLQcIteXPPWv

c) FRUCOM RASFF Bildirimleri https://drive.google.com/open?id=1QkNxYa2uw9yt_eolt5YNhvASFZ5G9Imm