Türkçe

FRUCOM

Sirküler Tarih/No: 14.08.2018/498

Sayı

: 5011-05102

İstanbul,10.08.2018

 

İSTANBUL FINDIK VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

FRUCOM'dan alınan çeşitli bildirimler konusu;

- FRUCOM'un 2018 / 27,28,29,30 numaralı bültenleri,

- Avrupa Birliği'nin 2018/ 28,29,30,31 sayılı "Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi (RASFF)” bildirimi,

- FRUCOM tarafından iştigal alanındaki ürünlere ilişkin derlenen medya haberleri

EK'te (aşağıdaki linklerde) bilgilerine sunulur.

Ayrıca,

Üye devletler ile Komisyon arasında kuru meyve, tohumlar ve kabuklu meyvelerdeki maksimum Okratoksin A (OTA) seviyeleri ve Kuru incirdeki AFLA kontrol sıklığı hakkında bir toplantı yapıldığı,

Toplantıda özetle;

- EFSA'dan ( Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi) yıl sonunan kadar OTA hususunda değerlendirme yapmasının istendiği ve kuru incir dışında bu değerlendirmenin bekleneceği,

- Kuru incirin ise en yüksek RASF bildirimlerine sahip olduğu ve bu nedenle EFSA'nın değerlendirmesini beklemeden Eylül ayında yapılacak bir toplantıyla OTA maksimum seviyenin belirleneceği,

- Kuru incirde maksimum OTA seviyesinin büyük ihtimalle 8 ug/kg olacağı ancak bunun üye devletlerden gelebilecek yeni geri bildirimler ile arttırılabileceği,

- Ek olarak Üye ülkelerin Türkiye'den gelen kuru incirlerde AFLA kontrol sıklığını %10'dan %20'ye yükseltilmesi hususunda anlaşmış olduğu ve taslak yönetmeliğin hazırlandığı,

konuşmalarının yapıldığı bildirilmiştir.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Fındık-Kuru Meyve Birlikleri Koordinasyon Şubesi

 

EK:
a) FRUCOM Bültenleri https://drive.google.com/open?id=1pNmqWisXtN2Vx5OVuF7wtkYIXswgS18w 
b) FRUCOM Medya Haberleri https://drive.google.com/open?id=1RnznG8stWzbIbZ1RrD5eFk4kUUecOPe6 
c) FRUCOM RASFF Bildirimleri https://drive.google.com/open?id=1N9qeCpzfJGNNr7KQeXY1pqOVKNEHsyP-