Türkçe

Frucom - AB Sınırlarında Aflatoksin Kontrol Sıklığı

Sirküler Tarih/No: 06.03.2012/240

Sayı

: ARGUYG3/2855

İstanbul,06.03.2012

 

İSTANBUL FINDIK VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

İlgi : 21.02.2012 tarih ve 188 sayılı sirkülerimiz

İlgi'de kayıtlı sirkülerimizde özetle, Frucom'dan alınan ilgili sirkülere atfen, AB sınırlarındaki aflatoksin kontrolü sıklıklarına ilişkin 1152/2009 sayılı Regülasyonda değişikliğe gidilmesi çalışmaları hakkında bilgi verilmekte ve bu kapsamda Türk fındığına uygulanan kontrol sıklığının % 10'dan % 5'e düşürülmesinin görüşüldüğü ifade edilmektedir.

Bu defa, Frucom'dan alınan bir örneği ilişik yeni bir sirkülerde özetle, Türk fındığına uygulanan aflatoksin kontrol sıklığının % 10'dan % 5'e düşürülmesi konusunda üye ülke temsilcilerinin 27 Şubat 2012 tarihli "Standing Committee on The Food Chain and Animal Health (SCFCAH)” toplantısında olumlu görüş verdiği ve bir örneği ilişik taslağın iyimser bir tahminle Nisan ayında yürürlüğe girebileceği ifade edilmektedir.

Öte yandan aynı sirkülerde, Voluntary Aflatoxin Sampling Plan (VASP - Gönüllü Aflatoksin Numune Alma Planı) kapsamında olmayan ve beraberinde VASP sertifikası bulunmayan Amerikan bademlerinin AB pazarına girmesinin yetkilendirilmeyebileceği belirtilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

Saygılarımla,

Alpaslan ARDUÇ
Genel Sekreter Yrd.

 

Ek : Frucom duyurusu ve Düzenleme taslağı (8 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Frucom.pdf 277,26 KB İndir