Türkçe

FRUCOM Bildirimleri

Sirküler Tarih/No: 16.03.2018/207

Sayı

: 2101

İstanbul,16.03.2018

 

İSTANBUL FINDIK VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

FRUCOM'dan alınan çeşitli bildirimler konusu;

· FRUCOM'un 2018 / 12 Mart ve 5 Mart tarihli 2, 3 numaralı bültenleri,

· Avrupa Birliği'nin 2018/ 10 sayılı "Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi (RASFF)” bildirimi,

· FRUCOM tarafından iştigal alanındaki ürünlere ilişkin derlenen medya haberleri

EK'te bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Fındık-Kuru Meyve Birlikleri Koordinasyon Şubesi

 

EK:
a) FRUCOM Bültenleri (2 adet) https://drive.google.com/open?id=1RCmfU4NKemZRHTDNw4FBQqE-hem2UYKM 
b) FRUCOM Medya Haberleri (3 adet https://drive.google.com/open?id=1FFsYwyvZgNY0N-xj9rz9xmpEyXXXWj9n 
c) FRUCOM RASFF Bildirimleri (1 adet) https://drive.google.com/open?id=1NGtNPF0Gdye8N5Iu363CsIrMkx39qyYa