Türkçe

Frucom Duyuruları

Sirküler Tarih/No: 22.02.2013/169

Sayı

: ARGUYG3/2108

İstanbul,22.02.2013

 

İSTANBUL AĞAÇ MAMULLERİ VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL FINDIK VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Frucom'dan alınan çeşitli duyurularda özetle;

· Avrupa Birliği'nin 2013/06 ve 07 sayılı "Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi (RASFF)” bildirimleri,

· Avrupa Birliği'ne ihraç edilen Kaliforniya bademleri için ABD Tarım Bakanlığı (USDA) tarafından "pre-export” sertifikasının talep edilmesi ile ilgili olarak Almond Board of California tarafından bir basın bülteninin yayımlandığı ve anılan bültene (http://www.almondboard.com/Outlook2/Pages/Post.aspx?pid=354#.UQzROgVQExI.mailto) adresinden ulaşılabildiği,

· Etiket üzerinde belirtilen lif içeriğinin belirlenmesi için yapılan analiz metodunun ve yine etiket üzerinde belirtilen besin değerleri toleranslarının AB mevzuatıyla uyumluluğunun kontrolü amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından yetkili otoriteler için taslak kılavuz dokümanların son versiyonunun yayımlandığı ve birer örneği ilişik bahse konu kılavuzlara

(http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/nutritionlabel/index_en.htm) bağlantısından ulaşılabildiği,

· Avrupa Parlamento ve Konseyi'nin (EC) No 1924/2006 sayılı yönetmeliğinin 10. maddesinde belirtilen sağlık savları için özel şartların uygulanmasına yönelik yönergelerin 24 Ocak 2013 tarihli Komisyon Uygulama Kararı ile kabul edildiği ve anılan karara aşağıdaki bağlantıdan

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:022:0025:0028:EN:PDF) ulaşılabildiği,

· FoodDrinkEurope adlı STK tarafından hazırlanan ve "Gıda İmalatçıları için Gıda Alerjen Yönetimi Rehberi” konulu belgeye aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabildiği (http://www.fooddrinkeurope.eu/uploads/publications_documents/FINAL_Allergen_A4_web.pdf ),

· Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan 1169/2011 sayılı Etiketleme Regülasyonunun uygulanmasına ilişkin "Sorular ve Yanıtlar” metnine (http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/proposed_legislation_en.htm) adresinden ulaşılabildiği,

· Bazı pestisit/ürün kombinasyonlarına ilişkin olarak azami kalıntı düzeyleri (maximum residue levels -MRLs) hakkındaki Avrupa Komisyonu'nun 34/2013 sayılı Regülasyonunun 26 Ocak 2013tarihli AB Resmi Gazetesinde yayınlandığı ve anılan belgeye

(http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2013:025:SOM:EN:HTML ) adresinden ulaşılabildiği

hususları bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Hububat-Fındık-Kuru Meyve Birlikleri Koordinasyon Şubesi 

 

Ek:
Belge 1
Belge 2
Belge 3
Belge 4

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
AnalizMetoduKilavuzu.pdf 87,38 KB İndir
BesinDegerleriToleranslari.pdf 179,25 KB İndir
RASFF2013_06.pdf 397,35 KB İndir
RASFF2013_07.pdf 368,03 KB İndir